torsdag 30 december 2010

utvecklingsgång...

1 kommentar:

Marianne Johansson sa...

kan en människa genomgå en utveckling - dvs utvecklas - somehow or other? - YES! - Why NOT? - skulle man då - i så fall - kunna kalla det som genomgås en gång - en utvecklingsgång? - Nej - snarare en utvecklingsprocess - en process i utveckling - något som fortgår tills livet helt plötsligt - eller kanske först successivt - tar slut - upphör - upphör - en hemsk tanke - eller en befriande - det beror på - på vad?