fredag 31 december 2010

Swedish Idol 2006 Linda Seppänen Under ytan + interview

1 kommentar:

Marianne Johansson sa...

jag hade naturligtvis föredragit uno själv här - men han finns inte tillgänglig att föra över blog wise - tyvärr - det finns dom som är snåla med sej själva - tillåter inte att man gratis kan få ta del av - åtnjuta det dom skapat - jag gillar uno svenningsons version av hans egen - eller kanske hans och freda's version tillsammans - den versionen fanns - hördes av dom närvarande på min son mandens begravning den 28 dec 2006 - jag var ej närvarande då i östra kapellet här i gbg - men jag hade någon dag innan varit där i kapellet på repetionen och hört denna musik dessa ord denna sång - och ja gråten var ju oundgänglig - ofrånkomlig - under de förhållandena som rådde då ...