lördag 28 maj 2011

The Byrds-"Do You Believe In Magic"-10/4/65

4 kommentarer:

Marianne Johansson sa...

eftersom jag vet att maja lundgren föddes den 18 mars år 1965 - this - that - very year - så kan man ju förstå att då vid den tiden då detta spelades in - då var hon inte så speciellt gammal - hon var varken kulturskribent eller författare vid den tidpunkten - då vid den tidpunkten våren 1965 - var var jag då - jo jag var bosatt i den lilla staden säffle - tillhörande länet värmland - jag arbetade som sekreterare på värmlands trävaruexport ab... sen i augusti samma år flyttade jag tillbaka till min mor - och far - i lidköping och började en 8-årig anställning vid lidköpings mekaniska verkstads ab - såsom korrespondent - tysk sådan - ja jag är inte tysk av födseln - ej heller har jag vistats mycket i tyskland - men jag gick den halvan av sekr utbildningen i upsala ht 62 och vt 63 - med tysk handelkorrspondens som specialitet - eftersom jag betygsmässigt ej hade kommit in på den halvan av utbildningen som hade engelska och franska som specialitet - vilka faktiskt hade varit mina favoritspråk hemma i gymnasiet i lidköpkng - där jag gick i tre år på latinlinjens halvklassiska gren - tog studenten därstädedes 12 maj 1962...

Marianne Johansson sa...

'lidköping' ej 'lidköpkng'...

Marianne Johansson sa...

'handelskorrespondens' i st f 'handelkorrspondens'...

Marianne Johansson sa...

det var alltså den faktiskt stenhårda konkurrensen som gjorde att jag ej kom in på mitt 'förstaval' till sekr utbildn - 'civilsekr utbildn' på upsala handelsgymnasium... jag blev alltså - sort of - 'utslagen' från att kunna ägna mig åt mina damals favoritspråk - engelska och franska...