tisdag 21 maj 2013

anders eliasson...4 kommentarer:

Marianne Johansson sa...

denne i ett arbetarhem i borlänge år 1947 födde anders eliasson har nyligen passed away ... jag erfor detta på thomas nydahls blogg 'vaka över ensamheten'... han - anders eliasson - befann sig alltså åldersmässigt - precis som - vad jag tror mig om att ha kunnat gissa mig till - han einar jakobsson - med blogen 'rapsodi' - ungefär mitt emellan thomas nydahl - född den 27 juni år 1952 - och 'moi' ... ein 'gleichalrigkeit' tror jag mig alltså kunna fastställa existerar mellan pianisten och musik-kännaren och denne anders eliasson - liksom jag oxå tror mig ha kunnat gissa mig till med gabrielle björnstrand - 'gabi'... (jag är alltså 10 år äldre än thomas nydahl och ca 5 år äldre än einar jakobsson och gabrielle björnstrand...)

Marianne Johansson sa...

det skulle ej förvåna mig speciellt mycket om einar jakobsson skulle kommentera på thomas nydahls blogg det denne skrivit nyss om anders eliasson - eller kanske att han t o m skriver ett alldeles särskilt inlägg på sin blogg 'rapsodi' om just denne anders eliasson...

Marianne Johansson sa...

det kanske snarare blir så att thomas nydahl först kommer att skriva en uppskattande kommentar hos einar jakobsson på hans blogg 'rapsodi' - där jag ser att han under rubriken 'försommar och fado' idag den 21 maj producerat sig - jag vet ju att thomas nydahl har en stor förkärlek - för att icke säga rakt ut 'Kärlek' till detta som kallas 'Fado'... själv begriper jag mig - om sanningen ska fram - ej på sådant däringa... är jag pga detta sort of musikaliskt obildad? - jag har heller aldrig i hela mitt liv varit i landet protugal - ej heller i landet spanien - bland många andra platser jag ej varit i... - besökt - som jag ibland -jämförelsevis - brukar säga uppriktigt och sanningsenligt: 'jag är både obeläst och oberest'... till skillnad alltså mot dessa båda herrar - den ene inte mindre än 10 år yngre än 'moi' - thomas nydahl - och den andre - som jag tror mig om att ha kunnat gissa mig till - ca 5 år yngre än 'moi'...

Marianne Johansson sa...

'portugal' i st f 'protugal'...