onsdag 8 maj 2013

zur zufriedenheit...

8 kommentarer:

Marianne Johansson sa...

etwas kann zur zufriedenheit sein - detta uttryck kom plötsligen för mig... jag kan tänka mig att hon i kungälv boende - vid namn petra rhodion - vad jag förstår en kvinna i sina bästa år - hon som portat mig - så jag ej ens kan läsa det hon har skrivit på sin blogg - jag kan alltså tänka mig att detta är en zufriedenheit för henne att hon kom på denna lösning på det 'problem' som hon uppenbarligen upplevde - hon kunde alltså ej - som jag hade hoppats på - uppskatta att jag uppskattade det hon skrev - det var därför jag förde över det till min blogg - jag för endast över sådant till min blogg som jag uppskattar - eller åtminstone på ett eller annat sätt tycker är intressant - och läsvärt... hon kanske tolkade det som stöld... det är möjligt...

Marianne Johansson sa...

'petra rhodin' i st f 'petra rhodion'... den mycket högtstående bildade och kultiverade kvinnan - flerbarnsmodern - boende i kungälv - med namnet Petra Rhodin - och havande bloggen 'ord och jord' - är alltså den person som av mig åsyftas...(jag brukar ibland säga "man blir så som man blir behandlad...")

Marianne Johansson sa...

jag har nu - alldeles nyss - i ett nytt 'inlägg' - skrivit om detta igen - och försökt att klargöra hur jag upplever det hela: alltså jag har varit mycket scheneröös - å min sida - i och med att jag upplåtit plats på min blogg för det hon producerat... - jag betraktar det ej för 'stöld' - eller att jag inkräktar på någons 'upphovsrätt' - jag tycker i så fall att det vore en helt och hållet felaktig tolkning... i och med att jag känner mig misshandlad - för att inte säga missförstådd - så så... - ja vad? ... - jag jöör vad jag kann här på min eegen blogg - för att liksom - på mitt oobilldade sätt - få uur mig det jag känner - upplever... att jag ej på långa vägar kan - 'sort of' - 'määta' mig med en så höggt billdad person som damen petra rhodin... ja den insikten har - effter hennes brysska och oomännskliga förfaarande mot mig - blivit meer än hunndraprocentigt kännbar... - eller hur man nu ska kunna uttrucka nåågot som jag faktiskt knappast - knappt? - finner ord för...

Marianne Johansson sa...

'uttrycka' i st f 'uttrucka'...

Marianne Johansson sa...

'jag betraktar det ej för stöld' är väl kanske - egentligen - inte helt språkligt korrekt... 'jag betraktar det ej såsom - såsom varande - stöld' - kanske är ngt bättre ur ren språklig synpunkt...

Marianne Johansson sa...

jag hänvisar till en min kommentar här på min blogg gjord klockan 20:12 - alltså nyss - under inlägget 'petra rhodin' daterat 8 maj 2013...

Marianne Johansson sa...

jag hänvisar även till den kommentar - en ganska lång sådan - som jag nyss - alltså idag fredagen den 17 maj 2013 - skrivit under inlägget 'petra rhodin'...

Marianne Johansson sa...

under rubriken 'petra rhodin' har jag alldeles nyss skrivit ytterligare en kommentar - med anledning av petra rhodins sätt att berömma sig själv i sitt senaste inlägg på sin blogg - det som har rubriken "scott fitzgerald - den store gatsby"...