söndag 9 augusti 2015

fööre...

4 kommentarer:

Marianne Johansson sa...

detta ord - just denna stavning - hittade jag just i en hos mig ligande bok utgiven av författarförlaget år 1974: 'bokslut från lm' författad av göran palm... det första kapitlet i denna bok - und zwar unter dem titel: 'sin egen slav' - har jag just - av mer eller mindre en slump - börjat läsa... jag blev nästan 'lycklig' - iaf så smått - av att se en staavning som jaag numera - åtminstone blog wise - brukar ägna mig åt - nämligen staava ett ord så som det uuut-talas - för att få fram betooningen... 'han säger inte före utan fööre - man måste truta med munnen och samtidigt skjuta fram tungan för att få fram det rätta uttalet: fööre'...

Marianne Johansson sa...

tack göran palm för att jag - sort of - kan känna igen- ijänn - mej - i dej - i åtminstone detta - den 'rätta' uuttalsmässiga stavningen! - det är inte så många - vad jag tror mig om att förschtåå - som våågar ägna sig åt sådan hääringa stavning... man måste ju tängka på sitt anseende - såsom en skolad perschoon - som har lärt sig i skolan huur att staava... men det var ju bara för att få fram egenheten hos en viss perschoon härstammande från närke - med därav föjande dialekt - som han - göran palm - skrev på det sättet - antagligen bara en engångsföreteelse...

Marianne Johansson sa...

korrektur: bokens första kapitel har ej titeln 'sin egen slav' - som jag just upptäckte att jag fehlerhaft angegeben habe - sondern 'sin egen eller slav'... - f ö borde jag ha skrivit 'liggande' i st f 'ligande'... - både uuut-talsmässigt liksom även även - f ö - korekterweise: 'liggande'...

Marianne Johansson sa...

att jag liksom fäster vikt vid sådana hääringa saaker som staavning... huur att tollka något såådant? jag vet nog själv vilken tolkning som är den rätta... det är kanske min konstnärs-själ som kommer till uut-tryck... eller är det helt enkelt min själsliga släktskap med birgitta andersson - kommande från ungefär samma trakt... jag vet ej - men jag kommer ihåg att jag i den tidiga ungdomen hemma i lidköping så smått hade hemliga drömmar om att kanske en gång kunna bli något så fint som birgitta andersson... hon med 'sveriges i särklass vackraste röst'... att bli skådespelare var oxå något som jag hade hemliga drömmar om... liksom även eventuellt att kunna ägna mig åt konstnärsskap... det torde därför ej vara svårt att förstå varför jag nu
- 'på gravens rand' - äntligen - försöker få sådant komma till uut-tryck som alltid funnits innerst inne i min 'Själ'... att bli 'Journalist' var oxå något jag - orealistiskt nog - hade drömmar om att kanske eventuellt kunna bli - trots mina begränsade förutsättningar - med uppsatsskrivning varande mitt svåraste ämne i skolan... numer kan man via mina bloggar kanske förschtåå ett och annat - vad som i hela mitt liv varit dolt i min 'Själ' - men som alltså i mitt hittllsvarande liv aldrig fått någon som helst chans att komma till uttryck... tack Blogger - tack You Tube... för möjligheterna för mig nu - endlich - 'på gravens rand... - i 'gerotranscendens - i livets slutskede...- 'life's third act' - according to jane fonda...