måndag 25 juni 2012

:: Edward Bernays : on Propaganda and Public Relations ::

2 kommentarer:

Marianne Johansson sa...

är deta etiskt försvarbart? - att manipulera massorna? - 'to manipulate the masses! ... vem vill bli manipulerad? - wohl niemand!

Marianne Johansson sa...

'detta' i st f 'deta'...