tisdag 26 juni 2012

Stunden...

5 kommentarer:

Marianne Johansson sa...

den Sttund som annalkas - mer och mer... inte tre kvart - 45 minuter - till Stunden men något ditåt - Stunden -

Marianne Johansson sa...

den Stund som är ofrånkomlig - jag menar ej Döden - utan ngot annat ...

Marianne Johansson sa...

'Stund' i st f Sttund'...

Marianne Johansson sa...

den Stunden är passerad - nu är en annan stund - en stund av tillfälliog lättnad - till nästa Stund - på fredag morron - då kommer en ny Stund... men jag har i alla fall hittills fått ett för mig passande bemötande - så jag klagar inte - jag är tacksam...

Marianne Johansson sa...

'tillfällig' i st f ' tillfälliog'... i vilket fall som helst så sker nu en färändring till det bättre i mitt liv - så känns det faktiskt ...