lördag 22 mars 2014

Marianne Johansson f.d. bloggnamn keinerlei: bara för att även dennna dag visa ...

Marianne Johansson f.d. bloggnamn keinerlei: bara för att även dennna dag visa ...

2 kommentarer:

Marianne Johansson sa...

4 hela år har 'förrunnit' sedan jag - den 22 mars år 2010 - sort of - 'författade' detta...

Marianne Johansson sa...

jag konstaterade just att jag skrivit 'dennna' i st f 'denna'... var det meedvetet? - kanske... - alltså för att få fram betooningen av ordet...