måndag 31 mars 2014

Marianne Johansson f.d. bloggnamn keinerlei: Jan Myrdals anteckningar: Detsvenska 60-talet i si...

Marianne Johansson f.d. bloggnamn keinerlei: Jan Myrdals anteckningar: Detsvenska 60-talet i si...: Jan Myrdals anteckningar: Detsvenska 60-talet i sitt sammanhang. IUmeå v... : Det svenska 60-talet i sitt sammanhang. I Umeå var det disku...

1 kommentar:

Marianne Johansson sa...

för - i dag - exakt 1 år sedan - nämlich den 31 mars år 2013 - så blev detta av mig från jan myrdals blogg överfört...