fredag 28 mars 2014

Marianne Johansson f.d. bloggnamn keinerlei: orsakat - förorsakat...

Marianne Johansson f.d. bloggnamn keinerlei: orsakat - förorsakat...

1 kommentar:

Marianne Johansson sa...

det har nu - just i dag - 'förrunnit' exakt 3 år sedan jag - den 28 mars år 2011 - sort of - 'författade' detta...