fredag 28 mars 2014

Marianne Johansson f.d. bloggnamn keinerlei: Jacques Derrida - Fear of Writing

Marianne Johansson f.d. bloggnamn keinerlei: Jacques Derrida - Fear of Writing

1 kommentar:

Marianne Johansson sa...

varför det blev just detta som jag för - i dag - exakt 2 år sedan förde över från you tube... det vet jag ej...