måndag 24 mars 2014

Marianne Johansson f.d. bloggnamn keinerlei: Chomsky on Civilization, Society, Power, and Human...

Marianne Johansson f.d. bloggnamn keinerlei: Chomsky on Civilization, Society, Power, and Human...

1 kommentar:

Marianne Johansson sa...

den 24 mars år 2012 - dvs för - i dag - exakt 2 år sedan - så förde jag - bl a - över detta från you tube...