söndag 30 mars 2014

Marianne Johansson f.d. bloggnamn keinerlei: Marianne Johansson f.d. bloggnamn keinerlei: sorgl...

Marianne Johansson f.d. bloggnamn keinerlei: Marianne Johansson f.d. bloggnamn keinerlei: sorgl...: Marianne Johansson f.d. bloggnamn keinerlei: sorgligt...

1 kommentar:

Marianne Johansson sa...

på det datum som var det aktuella för - i dag - exakt ett år sedan - nämlich den 30 mars år 2013 så finns detta - men detta är ju - som det visar sig - någonting som jag publicerade redan den 29 november år 2011...