lördag 22 mars 2014

Marianne Johansson f.d. bloggnamn keinerlei: jag har nu...

Marianne Johansson f.d. bloggnamn keinerlei: jag har nu...

1 kommentar:

Marianne Johansson sa...

den 22 mars år 2011 - dvs för - just i dag - exakt 3 år sedan - så blev detta av mig - sort of - 'författat'...