söndag 23 mars 2014

Marianne Johansson f.d. bloggnamn keinerlei: eftertanke...

Marianne Johansson f.d. bloggnamn keinerlei: eftertanke...

1 kommentar:

Marianne Johansson sa...

den 23 mars år 2011 - dvs för - i dag - exakt 3 år sedan - så blev detta av mig - sort of - 'författat'...