torsdag 21 juni 2012

erfarenhet...

10 kommentarer:

Marianne Johansson sa...

erfarenhet - närmare bestämt - just i detta speciella fallet - som är mitt - m i n erfarenhet - vad betyder det som kallas för 'erfarenhet' - det som man i sitt hittillsvarande liv har sort 'erfarit' - låter lite pretentiöst att använda sig av ett sådant ord som 'erfarenhet' - vilket ord ska jag välja? - kanske ordet 'tolkning' kan duga - min tolkning av det liv jag haft och fortfarande - 'gott sei dank' - har - men for how long noch?

Marianne Johansson sa...

jag kommer ej från ett annat land - därför är min 'erfarenhet' inte mycket att räkna med - jag är medveten om det - jag har i mitt liv haft det förhållandevis lugnt och tryggt och utan några större problem... vad vet j a g om sånt som andra har erfarit? - har erfarenhet av! - sånna mäniskor som kommer från andra länder och bosätter sig i sverige - dom har helt andra erfarenheter än de sort of 'erfarenheter' som jag har gjort i mitt liv... jag är medveten om att skillnaden är ofattbart stor...(PS: jag är medveten om att ordet 'sånna' inte ska staavas så somm jaag har staavat det - iblannd staavar jag helt meedvetet fel! - av någon annleedning!)

Marianne Johansson sa...

jag har i tider av dessperraschooon! (= desperation) - det haaar funnits sådana tider i mitt liv - facktiskt tyckt att en deel som kommer från andra länder - t ex Iran! - kanske även - i vissa fall - från Polen - och som har haft föörmån att komma från fiiiina höööögtutbildade familjer - och tillika ofta väälbärjjade - och som det - egentligen - ur såådana synvinklar - ej har varit ett dugg synd om... - när dessa kommer till sverige och i grannskapet 'möter' sånna stackars svenskar som ej haft sådana 'utförsgåvor' - tillika social 'sort of' klasstillhörighet - som dom själva haft förmånen att ha - ha blivit födda med - då har jag faktiskt i min personliga desperation och utsatthet tyckt - faktiskt - att det vore inte mer än rätt - moraliskt rätt - att dessa iraanska höögtuutbilldade indiviider ser det som sin skylldighet att hjälpa stackars utsatta varelser i sverige som har haft föräldrar och deras föräldrar i sin tur så långt bakåt i tiden i sverige som det går att forskningsvis se - som ej haft några 'utförsgåvor' men försökt klara sig ändå på ett arbetsamt och hedervärt sätt - jag tycker då att dessa höögtutbilldade - oftast riiika - väälbärrjade - indiviider - borde se det som en sorts plikt att i det land där dom välkomnats med öppen famn - åtminstone i mötet med individer - svenska sådana så långt bakåt i tiden det går att forska - bistååå - men min erfarenhet är att något sådant har ej varit att räkna med - vilka är det mest synd om? - det kan man fråga sig ibland! - jag vet iaf att min förstfödde son var det synd om - därför ligger han nu sen snart 6 år i en grav och ruttnar - medan andra lyckligt lottade högutbildade av t ex iranskt ursprung lever i all välmåga tack vare sitt fina ursprung - vad som är 'fint' och vad som är mindre 'fint' - ja det kan finnas olika uppfattningar om sånt - jag vet iaf lite grann varifrån jag kommer - och jag skäms ej för mitt ursprung - jag skäms ej heller för den människa jag är i nuläget - även om jag har förstått att många tycker att jag - i egenskap av 'white trash' - borde skämmas ögonen ur mej - och helst - såsom varande någon form av 'ohyra' - borde uutrotas - helst fortare än kvickt! - det handlar alltså bara om tolkningar - hela livet består - egentligen - bara av en massa individuella tolkningar - som jag tidigare här på min blogg - och också - bl a - tror jag - någon gång - på bloggen 'conny-tankar' och kanske även på bloggen som 'pensionär nisse' - 'socionom' till yrket! - hade/har - en av hans bloggar - sagt: "det finns - egentligen - lika många tolkningar som det finns människor" - denna filofiska tes har jag alldeles själv vid mina funderingar kommit fram till... jag är alltså en filosofiskt lags varelse - om jag får lov att säga det själv - ht 2007 skrev jag - (i egenskap av student! - jag har - år 1962! - faktiskt! - trots min torftiga sociala bakgrund! - tagit studentexamen! - på latinlinjen!) - in mig vid filosofiska institutionen vid Göteborgs Univeritet - som ett litet 'tecken' på var mina 'sort of' intressen hör hemma... att jag sen troget följer 'moraltestet' - i 'sr.se/p3/christer' - detta kanske - även det - säger en del om mej som person... - sen att jag även har noam chomsky - och även - bl a - chris hedges - som en slags 'idol' - det tycker - iaf jag själv - borde säga nåågot om mig som pärschooon! - vem jaag - 'sort of' - äär - som 'human being' - eller - iaf - vilken 'sort of' 'human being' jag gärna vill - skulle vilja - vara - eller - åtminstone - försöka ge ett intryck av att vilja vara - som männscha...(dock har jag ej - det vill jag gärna påpeka - haft annat än positiva erfarenheter av 'Neshat' - en tjej med iranskt urspung - men som vad jag tror mig kunna gissa mig till - kanske är född i sverige)...

Marianne Johansson sa...

'lagd varelse' i st f 'lags varelse'...

Marianne Johansson sa...

'oxå' i st f 'också'... (stavningen 'oxå' fick jag från min psykiater Finn Larsson år 2003 när jag 'gick' hos honom - för vård... jag tyckte det var ett smart sätt att stava ordet på och har hädanefter - efter det att jag såg att han använde sig av den stavningen - 'oxå' - oxå - konsekvent - använt mig av densamma...

Marianne Johansson sa...

'facktiskt' är alltså en högst meedveten feelstavning (- ifall någon skulle undra)...

Marianne Johansson sa...

"det finns - egentligen - lika många tolkningsmöjligheter som det finns männischor!" - i st f: "det finns - egentligen - lika många tolkningar som det finns människor"...

Marianne Johansson sa...

'filosofiska' i st f 'filofiska'...

Marianne Johansson sa...

beträffande min kommentar klockan 10:11 den 21 juni: det var alltså totalt 4 gånger jag hade samtal - om vardera 30 minuter - med psykiater finn larsson på pma - dvs psykiatrisk mottagning angered... detta resulterade i att jag året därpå den 1 februari år 2004 blev sjukpensionär - eller - som det då hette - blev beviljad sjukersättning - jag var då 61 år och 2 månader och 13 dagar gammal... - har just fått se en anteckning jag gjort - som jag tror är avskrift av vissa ord som stod i det underlag som finn larsson skrev och som försäkringskassan fick för sin bedömning om jag skulle få sjukersättning eller ej: 'ingen behandlingskontakt' 'förutom sonen ett mycket litet kontaktnät' - ja det stämmer! - fortfarande! - förutom att numera - sen den 30 november år 2006 - så finns min förstfödde son ej mer i livet - mitt 'kontaktnät' är obefintligt - jag har inga kontakter alls med mänskliga varelser - jag är totalt ensam och isolerad - sålunda har - som det tycks - ett mänskligt behov ej blivit tillgodosett - fröken - alltså mellanstadieläraren - veronica mattsson - som min förstfödde son hade på kålltorpsskolan när han nyss flyttat till mig i januari år 1992 - alltså under vårterminen i årskurs 6 - sa till mig vid ett kvartssamtal: 'det är den sociala biten som är problemet med honom'...'honom' = min son Mandus...

Marianne Johansson sa...

när den 'sociala biten' - sort of - utgör ett problem...'who is to blame?