lördag 2 juni 2012

The present (2011) Swedish foreign minister Carl Bildt talks about the N...

2 kommentarer:

Marianne Johansson sa...

hans - carl bildts - självkänsla är det inget som helst fel på - om man nu kan uttrycka det så... han har sina rötter - sin bakgrund - sina gener - som har gjort att han har blivit sådan som han har blivit - redan i skolan visade han sina framfötter - intog en sorts chefspositon - ja det visar sig tidigt vilka sort of talanger man har - han verkar vara outstanding - verkar själv ha en uppfattning om sig själv som outstanding - även hans senaste hustru verkar ha en sådan uppfattning om sig själv... det finns - emellertid - en del människor som ej har de rötterna som dessa - carl bildt och hans senaste hustru - har... men de får ju representera dom som är som dom - andra som inte är som dom får ju - lämpligtvis - representeras av andra... (alla ska väl ha ett existensberättigande...)(även sveriges nuvarande statsminister - fredrik reinfeldt - verkar ha en uppfattning om sig själv som outstanding - han har ju oxå sina speciella rötter - sina speciella gener - sin speciella sociala bakgrund...)(men det finns - alltså - andra typer av människor ... men dessa andra borde ju rimligen representeras av sådana som är som dom själva...)(lever vi i en representativ demokrati?) (jag har - av uppgivenhet - ej röstat öht de senaste gångerna det har varit val...- ett slags utanförskap alltså - av ren uppgivenhet och sort of hopplöshet.... - men dessa herrar lider ej av det som kanske kan kallas uppgivenhet eller hopplöshet - hade de lidit av något sådant - så hade de definitivt ej kommit upp sig så som de faktiskt hat gjort...) (som jag skrev på pensionär nisses blogg år 2010 - valåret - så kan man faktiskt undra om detta med endast två politiska block att välja mellan är befrämjande för demokratien...)

Marianne Johansson sa...

'har gjort' i st f 'hat gjort'...