söndag 29 januari 2012

eftersom...

3 kommentarer:

Marianne Johansson sa...

eftersom jag har för vana att uttrycka mej fritt här på min egen blogg - alltså vad jag känner och tycker - så gör jag så även nu - eftersom jag är sur för att han skåningen som föddes den 27 juni år 1952 och som enligt wikipedia är oerhört beläst ej svarat på ngt som helst sätt på det e-mejl jag skickade till honom för någon tid sedan ... så vad? - v g se nästkommande kommentar härstädes av mig:

Marianne Johansson sa...

"Boken är en både ett slags stridsskrift och..." så står det i hans inlägg idag... det borde rätteligen ha stått: "Boken är både en slags stridsskrift och..." - der rör sig alltså om bloggen 'vaka över ensamheten' och inlägget har rubriken 'béla hamvas: the philosophy of wine' - den år 1952 födde skåningen som har bloggen - han som alltså enligt wikipedia är 'oerhört beläst'- heter alltså thomas nydahl...

Marianne Johansson sa...

beträffande födelseår så kan jag konstatera att den person han skriver om - béla hamvas - föddes samma år som min far - dvs år 1897... min far var alltså 45 år när jag föddes ... 45 år var även den mansperson som då - när jag som 36-åring blev mor för första gången - blev far - han å sin sida redan för fjärde gången - far alltså ...