måndag 30 januari 2012

Stefan Einhorn om nya boken "Vägar till visdom"

5 kommentarer:

Marianne Johansson sa...

jag tycker han verkar en aning naiv i sitt sätt...

Marianne Johansson sa...

visserligen - visserligen - han verrkar vara en seriöös männischa... - men hur står det till med hans humor?

Marianne Johansson sa...

att han själv är av åsikten att han själv är en ovanligt insiktsfull och vis männischa - ja det står väl utom allt tvivel... heeder åt honom! - något annat kan man väl inte säga... det länder honom till heeder att han intresserar sig för detta som kallas 'visdom' - och vad detta begrepp - sort of - innebär - betyder...

Marianne Johansson sa...

'som inte förmåååår lika mycket'.... just a few of those words he here is saying... (nej - jag - t ex - vill helst ej bli föraktad pga av att jag ej förmåår så mycket...)

Marianne Johansson sa...

men hur är det med 'betygsättning'? - att sätta betyg - lågt betyg - på någon som inte förmår så mycket... vad är dät?