lördag 28 augusti 2010

av sej själv...

3 kommentarer:

Marianne Johansson sa...

betydelsen av sej själv - vem förstorar upp betydelsen? - betydelsen av sej själv? - den egna betydelsen - förstorar t ex lars gustafsson - den store - upp betydelsen av sig själv? - sin egen betydelse - ja - jag har fått det intrycket efter att nesligen blivit exkluderad från hans blogg - helt utan rimlig anledning! - så kan man kanske gå till väga - om man tillräckligt mycket har förstorat upp betydelsen av sig själv...

Marianne Johansson sa...

har just även läst recensionen i expressen - dvs anders cullheds recension av 'om begagnandet av elden' - 88 sidor - bokförlaget atlantis - denna recension av en som heter anders cullhed - en för mig obekant herre - var faktiskt mycket bra - visserligen är väl denne anders cullhed - som ju är expressenmedarbetare precis som herr gustafsson själv är vad jag kan förstå - ej akademiledamot som väl anders olsson är som jag refererat till här ovan - men han smäller faktiskt högre som recensent - iaf av denne Herr - som 'mitunter' - någon gång för länge sen - kallade sig för Herr Gustafsson själv - själv har jag inte läst något av honom herr gustafsson - mer än som hastigast år 1973 'yllet' sen inget - mer än den dikt beträffande midsommar som han lade ut på sin egna blogg och som jag kommenterade på hans blogg - uppskattande! - den kommentaren togs inte bort - men att jag under hans 'en opolitisk betraktelse' vågade mej på att inom parentes skriva - "(man kan förstå att personen i fråga i många år har levt i usa...)" - den kommentaren togs bort - och den utgjutelsen - knappast balanserad - som han gjorde sig skyldig till mot mig! - på sin egen blogg - p g a den lite - enligt mej - oskyldiga reflekektionen inom parentes - helt obegripligt! - knappast 'avklarnat'! - men dessa utgjutelser han gjorde sig skyldig till - på sin egen blogg - tog han sen även bort - som om varken min inom parentes varande reflektion liksom hans obalanserad utgjutelser - hade funnits öht!

Marianne Johansson sa...

upptäckte just att jag hade visst inte refererat till anders olsson 'här ovan' - som jag trodde när jag skrev kommentaren här ovan - men jag hade faktiskt just innan läst anders olssons recension i dn - i vilken han anders olsson bl a använder sig av orden "en grandios självuppfattning" - alltså ungefär i den betydelsen jag själv hade gjort reflektionen om den store herr gustafsson själv i min första kommentar här ovan - och själva inlägget som sådant - var ju initierat av tanken - tankarna - på denne Herr Gustafsson - en för mig fullkomligt obegriplig person - i sin egen grandiositet...