fredag 27 augusti 2010

Jean Sibelius - Valse Triste

6 kommentarer:

Marianne Johansson sa...

sort of brinnande färger...

Marianne Johansson sa...

den årstiden är ej nu - den som här visas i sort of glödande färger...

Marianne Johansson sa...

nej - jag säger det åter igen: - den årstiden är ej nu ... antingen är man väl sort of ett halvår för tidig eller ett halvår för sen... för att dessa bilder skulle kunna kännas med årstiden överensstämmande... men - nevertheless - jag - 'sort of' - tycker om det kontrastiva i det/detta... får se om man - noch - lever om ca ett halvår - alltså för att kunna uppleva dessa höstfärger ännu en gång - varande i livet - alltså ej varande nere i jorden - blivande ett med densamma - alltså jorden...

Marianne Johansson sa...

visserligen är det väl - 'sort of' - glädjande med våren... men jag undrar om det inte egentligen - vad mig anbelangar - är just hösten som är den årstid som känns mest 'rätt'... jag befinner mig ju oxå - såsom 70-åring - på ålderns höst...

Marianne Johansson sa...

november 2007 står det visst att det hela spelats in - då vid den tiden - kände jag mig ej speciellt gammal - då vid den tiden var jag aktiv - mycket aktiv - iaf i jämförelse med nu ... dock hade jag då - vid den tiden - ingen egen dator - jag visste ej ens hur att använda en dator...

Marianne Johansson sa...

hösten 2007 var jag - as a matter of fact! - inskriven vid fil inst vid gu!