fredag 27 augusti 2010

lär dig känna igen...

22 kommentarer:

Marianne Johansson sa...

lär dig känna igen 'gerotranscendens':

Marianne Johansson sa...

1) - förändrad tidsuppfattning...

Marianne Johansson sa...

2) - ökad känsla av samhörighet...

Marianne Johansson sa...

ökad känsla av samhörighet med tidigare och kommande generationer...

Marianne Johansson sa...

3) - mindre rädsla för döden...

Marianne Johansson sa...

4) - lättare att acceptera livets mysterier...

Marianne Johansson sa...

5) - finner större värde och nöje i små - vardagliga saker...

Marianne Johansson sa...

6) - upptäcker nya sidor hos sig själv - både positiva och negativa...

Marianne Johansson sa...

7) - upplever sig som en del av en helhet och blir mindre självcentrerad...

Marianne Johansson sa...

8) - minskad oro för sjukdom och ohälsa...

Marianne Johansson sa...

9) - ökad självinsikt...

Marianne Johansson sa...

10) - pusselbitar faller på plats - upplever ökad känsla av sammanhang och helhet...

Marianne Johansson sa...

11) - fördjupade relationer med vänner och familj känns viktigare - samtidigt upplever man ofta ett ökat behov av att vara för sig själv i en positiv ensamhet...

Marianne Johansson sa...

12) - mer spontanitet - gamla vanor - rutiner och principer känns inte lika viktiga längre...

Marianne Johansson sa...

13) - masken tas av och man blir mer sig själv...

Marianne Johansson sa...

14) färre prylar - ägandet av för många saker inebär en börda

Marianne Johansson sa...

innebär i st f 'inebär'...

Marianne Johansson sa...

15) - vishet och tolerans - en känsla av att man inte längre lika bestämt vill säga om något är rätt eller fel...

Marianne Johansson sa...

denna text ovan tagen ur tidningen 'attityd' nr 2 år 2009 - 'attityd' = en tidning för medarbetare i 'attendo care' ... (tidningen i fråga har av mig upphittats i en container i miljöhuset här i mitt bostadsområde...)

Marianne Johansson sa...

nytt sätt att se på åldrandet:

Marianne Johansson sa...

vår bild av åldrandet stämmer inte - det säger sociologiprofessor lars tornstam som i en ny teori beskriver en livslång utveckling mot trygghet - vishet och välbefinnande - om du vill ha min teori i ett litet nötskal brukar jag citera ingrid bergman 'att åldras är som att bestiga ett berg - man blir lite andfådd men man får mycket bättre utsikt (= överblick) - under själva bestigningen ser vi en massa problem - men när vi kommit upp ser vi skönheten - säger lars tornstam - sociologiprofessor vid upsala universitet - med äldreforskning som specialitet - hans teori som kallas gerotranscendens bygger på ett stort antal intervjuer som visar att det vi tror oss veta om åldrandet ofta inte stämmer med hur de äldre upplever sin verkliget - undersökningen har visat att t ex ensamhet som många tror är ett problem som är vanligt hos äldre upplevdes som ett större problem bland 30-åringar än bland 80-åringar - och att gå i pension som ofta beskrivs som ett trauma upplevs positivt av de flesta äldre - det är tydligt att vi som är yngre projicerar en massa elände på ålderdomen...

Marianne Johansson sa...

ovanstående oxå ur tidningen 'attityd' nr 2 år 2009 (sidan 5 närmare bestämt...)