torsdag 5 augusti 2010

Pugh Rogefeldt - Finns Det Lite Stolthet Kvar

15 kommentarer:

Marianne Johansson sa...

jag kan tänka mig att han är gleichaltrig med han som har bloggen 'rapsodi' - alltså musikkännaren och pianisten och legitimerade psykologen - och den i upsala boende akademikern - einar jakobsson... men för övrigt har dessa två gleichaltriga 'herrar' så mycket gemensamt? - inte så speciellt mycket skulle jag tro...

Marianne Johansson sa...

pugh hade sin uppväxt med arbetarföräldrar i västerås... och pugh och einar jakobsson är vad jag tror lite drygt 4 år yngre än 'moi'... jag är - relativt sett - och även kanske för övrigt - en äldre varelse ... 'på gravens rand' som jag ibland brukar uttrycka det...

Marianne Johansson sa...

min far var arbetare så jag vet vad det sociala arvet kan betyda... han akademikern einar jakobsson hade visst en far som var frikyrkopastor... och antagligen var ej denne frikyrkopastor någon fabriksarbetare - vilket däremot min far var - och det i inte mindre än 50 år!

Marianne Johansson sa...

apropå stolthet - så stannade jag ej när vd christian bengelsdorff den 13 maj år 1985 - på ab pegol - djurgårdsgatan 9 - gbg - till mig sa: 'stannah dåh!' - dvs efter det att jag rakt ut frågat honom om det fanns en saklig grund för att säga upp mig! (- jag stannade ej! - lite stolthet har man väl - trots allt - innerst inne! jag tvangs alltså att vara arbetslös i ett och ett halvt år - och jag ville definitivt ej tillbaka till ngt kontor ... jag valde i stället att bli spårvagnsförare - och arbetade som en sådan i hela 16 år...

Marianne Johansson sa...

'tusen biitar' kan man alltså 'ta del av här - efter det att man tagit del av det som pugh har sjungit... jag konstaterar att både björn - han med efternamnet afzelius - och kurtan - fortfarande - immer noch - finns här på min blogg... although in reality - IRL - they have - already - since some time - passed away - but: also hier auf meinem blogg lever dom fortfarande - det äär nåågot - something!

Marianne Johansson sa...

man kan fråga sig vad som är viktigast... stolthet eller ödmjukhet... ju närmare graven desto större ödmjukhet... ju äldre desto mer ödmjukhet...

Marianne Johansson sa...

men denna musik tycker jag är upp-piggande - trots alltså att jag är 70! år!! - så blir jag alltså uppiggad av denna musik...

Marianne Johansson sa...

den längsta anställningstiden jag har haft var på göteborgs spårvägar - drygt 17 år! - den näst längsta var på ab pegol - så gott som 10 år! - därefter i längd var den tid - 8 år - jag var anställd vid lidköpings mek verkstads ab lidköping... men i tidsföljd var alltså min åttaåriga anställning i lidköping den första - från sommaren 1965 till sommaren 1983 - då jag flyttade till göteborg- vilken stad jag - sort of - alltsedan dess - sommaren 1983 - varit 'trogen'...

Marianne Johansson sa...

korrektur - berichtigung - rättelse - correction: '1973' i st f '1983'...

Marianne Johansson sa...

året 1983 är det år jag från göteborgs skärgård - i oktober - flyttade hit där jag alltså immer noch sedan strax 30 år är hemmahörig - noch - den korta tid som - noch - är übrig - innan den gamla begagnade graven - på östra kyrkogården - blir min 'hemmahörighet' - i vilken min förstfödde son - sedan december år 2006 - ligger ruttnande och har sin hemmahörighet...

Marianne Johansson sa...

i sju år bodde jag alltså på donsö - i göteborgs södra skärgård...

Marianne Johansson sa...

innan donsö bodde jag ett år i det bostadsområde där jag nu bor - så räknar jag in det året oxå så blir den sammanlagda tiden faktiskt inte mindre än 31 år...- efter ett års boende i en liten etta med kokskåp så bodde jag ett par år i norra tynnered - postadress västra frölunda... det är alltså nu exakt 40 år sedan jag - i st f att vara en 'lidköpinbgsbo' - blev en 'citizen of gothenburg' - eller hur man ska uttrycka det... -

Marianne Johansson sa...

'lidköpingsbo' i st f 'lidköpinbgsbo'ä...

Marianne Johansson sa...

jag har alltså haft fler kontorsanställningar än de tre - ganska långvariga - som jag räknat upp - men eftersom de varit kortare - ett halvår ungefär - och ibland även kortare - t ex via 'skrivbyrå' - ... så har jag ej tyckt att de varit så speciellt viktiga att ta upp... - drygt 20 år har jag iaf slavat på kontor - i underordnad ställning - innan jag efter ett drygt års - nästan ett och ett halvt års - arbetslöshet - började vid spårvägen - varifrån jag den 1 februari år 2004 blev sjukpensionär - såsom varande då 61 år... när jag blev 65 år - den 17 november år 2007 - så blev jag ålderspensionär... (om jag hade varit kvar som anställd vid spårvägen så hade jag dock haft möjlighet att redan som 63-årig gå i ålderpension - en sådan bestämmelse fanns...)

Marianne Johansson sa...

det var - in fact - helt på mitt egna initiativ som jag valde - och även av läkare fick det beviljat - att bli sjukskriven och sjukpensionär...