lördag 7 augusti 2010

Svenskakurs för Politiker

1 kommentar:

Marianne Johansson sa...

varför ej: "jag haar feel!" ("politikerförakt" finns - fanns - ett ord - som förr användes ganska ofta - kanske kan det - åter igen - av någon anledning - komma till användning!) (att jag öht ej röstar kan det månne bero på fenomenet 'politikerförakt'?) (jag röstade iaf när det var folkomröstning om Euro - jag röstade Nej till att sverige skulle ha Euro som valuta...) (en sånn som den stridbara 'kvinnan' - frunntimmret' - birgitta ohlsson har just blivit vald till utrikespolitisk talesman för folkpartiet - hon är en stridbar förespråkare för inte bara NATO och EU - utan även för Euro - Sverige skall - oundgängligen - enligt henne - vara fullvärdig - och helst väl 110%-ig medlem av NATO - att hon frunntimmret - det vassa frunntimmret - även är föör sveriges - om möjligt - 110%-iga! - medlemsskap i EU... - ja något sådant är faktiskt - as a matter of fact - enligt henne - mer än självklart! ... att SD - som enda parti! - vill förbjuda tiggeri tycker jag är bra! - att SD är emot EU tycker jag är bra! - att SD ej vill att sverige skall vara med i NATO tycker jag är bra! - men varrför rösstade jag då ej på detta parti? - det parti som kallas SD... - jo: - det finns - enligt mej - en del 'idioter' i det partiet... - that's why! (f ö så har jag - mer än en gång - på egen blogg - sort of - kommentarsmässigt uttryckt det sålunda: "hela det svenska folket har blivit överkört vad gäller EU - liksom - f ö - även vad gäller NATO!")