onsdag 17 februari 2010

att - eller att eventuellt inte - vad är skillnad mellan att och att inte...

6 kommentarer:

Marianne Johansson sa...

the difference between not knowing and knowing - erst nachher weiss man bescheid - innan är inte lätt att veta - efteråt är lättare - är det lättare diesbezueglich - to say the least - ibland känns det nästan som att man vet alldeles för mycket egentligen mer än man vill veta - just efteråt - så känns det beträffande min sons tragiska död - jag vet nu efteråt mer än jag visste innan - jag vet nu efteråt vad jag borde ha gjort - borde ha förstått - men inte förstod - helt enkelt inte var kapabel till att förstå - ej heller var kapabel att göra något åt...

Marianne Johansson sa...

to be incapable - ganz einfach incapable - incapability - att vara olycklig p g a - p g a vad? - finns sådant att vara olycklig över - certainly! - finns sådant att - trots allt - vara tacksam för? - certainly...

Marianne Johansson sa...

vad menar jag med 'vara tacksam för'? - att vara incapable är väl inget att vara tacksam för!

Marianne Johansson sa...

alltså två år har förrunnit sen jag skrev detta - nu om någon minut blir datum den 3 februari år 2012...

Marianne Johansson sa...

vet jag - egentligen - mer nu efteråt? - nej - egentligen ej...

Marianne Johansson sa...

fragezeichen! - gibt es so was? - ja - tatsächlich - fragezeichen - so was gibt es - without any zweifel...