söndag 28 februari 2010

i dagens samhälle...

10 kommentarer:

Marianne Johansson sa...

få se vad som kan tänkas komma fram här i denna dag som idag är - ett visst antal timmar finns ju till förfogande framför mig innan denna dag går till ända - dvs fram till midnatt - ännu i denna stund - då jag relativt nyligen har vaknat och just håller på och dricker mit *morronkaffe* med sedvanliga ostmackor - vet jag alltså inte vad som komma skall - eller kan - på just denna min alldeles egna blogg - rent spontant - jag inväntar spontaniteten...

Marianne Johansson sa...

om min pappa - axel johansson - ej hade blivit född i koppetorp - ulrika - kisa - östergötland - den 28 februari för 113 år sedan - ja då... då hade jag aldrig heller kunnat *bli till*...

Marianne Johansson sa...

den värld som var min - hemma i lidköping - alehagsgatan 7 ...

Marianne Johansson sa...

jag känner ej för det - att skriva av någon - öht - tidn artikel - som jag - dock - har lovat mej själv att jag ska göra - varje dag - på denna min alldeles egna blogg - men inte förrän klockan 23h59 vet man med 100%ig säkerhet om misslyckandet att hålla löftet härvidlag inte gick att hålla - inte gick att *infria* - so to speak...

Marianne Johansson sa...

dagens framkomling - ngt som jag kommit fram till idag - för en stund sen: egentligen vill jag helst ligga hos min mamma och pappa - inte hos min son - när jag kroppsligen dött...

Marianne Johansson sa...

*en människas tankebärld måste brytas genom en annans* - Poul Bjerre - själsläkaren - psykologen - forskaren - tänkaren - reformatorn - lyrikern - kulturpolitikern - bildhuggaren - 1876-1964 (ur Ingrid Fredin: *Mäsklig Helhet* - Poul Bjerres samlade livsbild - Mimers förlag - 1983.

Marianne Johansson sa...

ur boken *Så har jag hört* av Axel Fredenholm - Hälsans förlag - 1988: det är en betydande skillnad mellan kunskap och visdom - kunskap kan man läsa sig till - skolor - universitet och institut av många olika slag meddelar kunskap men visdom måste sökas på annat håll - den kommer intuitivt från de stora dolda djupen - den som kan tala tio olika språk är kunnig - men därav följer inte med nödvändighet att han är vis - det finns människor som kan tala tio språk - men inte förmår att säga sanningen på ett språk -

Marianne Johansson sa...

'tankevärld' - ej 'tankebärd' -'Mänsklig' - ej 'Mäsklig' -

Marianne Johansson sa...

jag har varit på bokmässan här i göteborg totalt 2 ggr - den bok jag här ovan talar om -'mänsklig helhet' - en bok av ingrid fredin om poul bjerres samlade livsbild - köpte jag den första gången jag var på bokmässan jag tror det var det första - eller eventuellt andra - året som bokmässan fanns - någon gång vid mitten av 1980-talet tror jag - den andra gången var då noam chomsky var ditbjuden av ordfront - det var år 2002 - alltså 9 år sedan - sedan dess har jag alltså ej satt min fot där...

Marianne Johansson sa...

en liten justering av det jag ovan sagt var jag kan tänka mig att ligga med min döda kropp - jag har alltså vid telefonsamtal med min tack och lov fortfarande i livet varande son som är 31 år - kommit överens med honom om att jag skall ligga i samma grav som min förstfödde son - han som begrovs en 28 december år 2006 här på östra kyrkogården gbg - det blir enklast så...