fredag 19 februari 2010

den värld som är min - poesins...

6 kommentarer:

Marianne Johansson sa...

hilde domin - im jahr 1912 geboren - sagt *der dichter trägt mehr sum weiterleben - zum gemeinsamen weiterleben bei - als alle politiker zusammen - und was die lyrik anbelangt - die spät erkämpfte domäne dieser schriftstellerin - sagt sie 'lyrik wendet sich an die unschuld eines jeden - an das beste an ihm - seine freiheit - er selber zu sein'*

Marianne Johansson sa...

denna kvinna - hilde domin - började alltså sin litterära - poetiska - bana vid nästan 40 års ålder enligt vad jag kan läsa mig till i en i hamburg våren 1985 inköpt bok namens *frauen schreiben*... (ein Stern-Buch von Juergen Serke - herausgeber henri nannen - 2. auflage 1979) (ps - en annan - dvs jag - ich - har ännu ej påbörjat min litterära - poetiska - bana trots att jag snart är 70 år - har endast 2 år och 9 månader kvar dit - men 70 års ålder kanske i mitt fall inte är en tillräckligt hög ålder för att påbörja en litterär - poetisk bana - kanske jag bör vänta till 90-årsdagen - men så länge kommer jag definitivt ej att leva - mina gener är inte sånna - min far dog vid 75 års ålder - min mor vid 71 års ålder...) *die spät erkämpfte domäne dieser lyrikerin*!!!!! skulle knappt 40 års ålder vara en sent tillkämpad domän - vad ska inte då jag säga - som nu vid snart 70 års ålder håller på att tillkämpa mig en 'domän' diesbezueglich!... ps: redan år 1983 gick jag en liten skrivarkurs - i förhoppning om att kunna bli poet - men har alltså ännu ej lyckats i mina ansträngningar - men varför ska man ge upp - jag kommer att fortsätta med mina poetiska ansträngningar till mitt sista andetag - för inget känns faktiskt för mig mer ageläget - that's it...

Marianne Johansson sa...

*zum weiterleben* selbstverständlich - nicht *sum weiterleben*...

Marianne Johansson sa...

om nu någon skulle läsa detta: tro ej att jag håller på och kämpar för att bli 'poet' - jag bryyr mej inte - jag är den jag är: "ee männscha bara! - as simple as that? - Yes!" - detta har jag sagt som en slags presentation av mig själv här på min alldeles egna blogg - tyckte själv att det var ganska fyndigt påkommet - och på nåt sätt uttrycker det - den - jag vill vara - i all ödmjukhet: - "man ska inte tro att man ää nån - om man inte ää nånn!"

Marianne Johansson sa...

om 14 dagar har det hunnit förrinna exakt 4 år sen jag skrev den senaste kommentaren här... - i am - gott sei dank - still alive - och jag har ännu förmågan att blogga - och att - gott sei dank - använda you tube universitetet - mitt 'egna'(?) mycket högt uppskattade universitet...- jag låter mig varje dag berikas - på olika sätt - av you tube - jag menar nu ej vad gäller pengar - men f ö - t ex kulturellt - språkligt - och att lära sej - dvs mej - mer om livet och männischjorna och hur det kan vara för olika sorts männischor... nu - befinnandes mig - sort of - 'på gravens rand' - vilken ynnest detta är: detta möjliga berikande av den egna själen - und zwar helt gratis...

Marianne Johansson sa...

'männischorna' i st f 'männischjorna'...