torsdag 11 februari 2010

händelser - skeenden...

9 kommentarer:

Marianne Johansson sa...

hända - ske - vara - bli - varit - förvara - förvarna - finns sånt ord - vet ej - varsko - det ordet finns - vad finns mer - finns jag - ja apparently annars hade jag väl inte kunnat sitta här och snabbt trycka ner tangenterna på tangentbordet - varelse - är jag en varelse - ja jag är en varelse av kött och blod - har jag en själ - ja jag vill men att jag har en själ - är jag månne ensam om detta - svaret är nej!

Marianne Johansson sa...

att känna sej hemma i utanför - vad är det för fel med det - hemma som hemma - huvudsaken är ju att man känner sej hemma - så som om man vore hemma - hela livet är egentligen ett enda *som om*... känns egentligen inte riktigt riktigt - hela livet mitt hittills varande - när jag ser tillbaka på det - känns som i dimma - nebelig - allt flyter liksom samman - är det ett tecken på att man har blivit riktigt gammal - börjar nästan inse det - hurusom kommer det då att kunna bli när jag kanske har blivit ännu äldre - kanske ytterligare ett år äldre - gammal - hur nebelig wird nicht alles dann werden - när redan nu allt så nebelig ist...

Marianne Johansson sa...

*mena* i st f *men* i den första kommentaren här ovan (rättelsen kanske överflödig) - men ändå - är man perfekionist så är man - är jag en perfektionist? - ja kanske i vissa avseenden - men definitivt inte i alla...

Marianne Johansson sa...

ska försöka att ur mitt minnesförråd i möjligaste mån återge ett och annat - även om allt känns mer och mer dimmigt - liksom ihopflytade - vad var livet - inget - eller åtminstone några ihågkombara bilder - nichts anderes...

Marianne Johansson sa...

från och med detta datum - en 11 februari - så har tydligen han nisse pensionär läst igenom mina inlägg - om man får tro den kommentar han gav här igår på min blogg - jag får väl nu försöka gå igenom samma inlägg fr o m de 11 febrari - för att se vad det var han emellanåt upplevde som intressant - jag vet inte - får väl se vad det kan tänkas ha varit...

Marianne Johansson sa...

*mena* i st f *men* - klockan 12.01 här ovan...

Marianne Johansson sa...

'livet en dröm' - jag tror det var så sun axelsson valde att betitla en av sina böcker - jag har den boken - någonstans i mitt hem - i min ägo... - livet - det liv som varit - i mitt drygt 71-åriga liv - känns alltmer som en slags dröm... - när jag tänker tillbaka på det - 'det' = det 'liv' som jag under drygt 71 år haft/levt...

Marianne Johansson sa...

sen/sedan: - när 'den eviga sömnen' - sort of - inträder - dåå blir det väl - vad jag tror mig kunna gissa mig till - ännu mer såå - eller? - jag menar: att alltihop - det som vaar - var nåågot som - effteråt - verrkar ooverrkligt - alltså endast en 'dröm'...

Marianne Johansson sa...

jag svammlade alltså en del - enligt ovan - för idag exakt 4 år sedan...