lördag 21 augusti 2010

Chomsky:Why did you bother living?

2 kommentarer:

Marianne Johansson sa...

"bother"... inte alla är som han - noam chomsky - inte alla har de förutsättningar som han har haft och - som det verkar - immer noch - vid snart 85 års ålder -. har... inte alla är som han - en del kanske helt enkelt uppfattar livet som en nåd... - inte alla är kapabla till allt det som han är och har varit - kapabel till... men - egentligen - har han ju inte haft möjlighet att bestämma så mycket i världspolitiken som han väl egentligen skulle ha velat...

Marianne Johansson sa...

'end up looking back - wondering...' - yes i am - these days - looking back... - summerizing - sort of - vad - in my life - var bra - vad var mindre bra...