lördag 18 september 2010

15 st. 'Obs!'...

4 kommentarer:

Marianne Johansson sa...

Obs! 1): - förändrad tidsuppfattning! - Obs! 2): ökad känsla av samhörighet med tidigare och kommande generationer! - Obs! 3): mindre rädsla för döden! - Obs! 4) : lättare att acceptera livets mysterier! - Obs! 5) : - finner större värde och nöje i små vardagliga ting! - Obs! 6) : - upptäcker nya sidor hos sig själv - både positiva och negativa! - Obs! 7) : - upplever sig som en del av en helhet och blir mindre självcentrerad! - Obs! 8) : - minskad oro för sjukdom och ohälsa! Obs! 9) : ökad självinsikt! - Obs! 10) : - pusselbitar faller på plats - upplever ökad känsla av sammanhang och helhet! - Obs! 11) : fördjupade relationer med vänner och familj känns viktigare - samtidigt upplever man ofta ett ökat behov av att vara för sig själv - i en positiv ensamhet! - Obs! 12) : - mer spontanitet - gamla vanor - rutiner och principer känns inte lika viktiga längre! - Obs! 13) : - masken tas av och man blir mer sig själv! Obs! 14) : - färre prylar - ägandet av för många saker innebär en börda! - Obs! 15) : - vishet och toleras - en känsla av att man inte längre lika bestämt vill säga om något är rätt eller fel!

Marianne Johansson sa...

jag skulle gärna önska att samtliga dessa punkter kunde stämma in på mej själv - men iaf tillräckligt många punkter tycker jag gör det - tillräckligt många för att jag ska kunna känna mig nöjd och tillfreds - det handlar alltså om gerotranscendens och de rön professor lars tornstam vid upsala universitet har kommit fram till...

Marianne Johansson sa...

'tolerans' i st f 'toleras'...

Marianne Johansson sa...

jag upprepar: jag känner alltså igen mej! i den beskrivningen som görs här - de rön som en professor i upsala kommit fram till - en forskare i gerotranscendens...