onsdag 29 september 2010

Derrida on Sartre "Not a strong philosopher"

2 kommentarer:

Marianne Johansson sa...

nej han fick ju nobelpriset i litteratur - det finns dom som tycker att han är en skönlitterär författare mer än ngt annat - men att han - sartre - sa nej tack till nobelpriset - det var starkt gjort - det berodde nog på kvinnan - en av kvinnorna - i hans liv - hon som visst gick under namnet 'bävern' - hon som bl a skrev 'det andra könet'...

Marianne Johansson sa...

en så pass stor - stark - filosof var han jedoch så han helt medvetet sade nej tack !!! - däät var strongt gjort! - men somehow - tycker åtminstone jag - hedervärt... derrida säger alltså att sartre ej är någon 'strong' filosof...