måndag 27 september 2010

vilket ord att välja?

3 kommentarer:

Marianne Johansson sa...

vilket ord att välja? - ordval! - 'trots' eller 'tack vare'? - ska jag säga/skriva: 'trots min ålder - i november 68 år' - eller 'tack vare min ålder - i november 68 år'? - ja kanske både 'ock' - 'och'? - vore relevant/adekvat - hur motsägelsefullt det än kan verka/låta - 'das leben ist voll widersprüchlichkeiten' - that's it - simple enough...

Marianne Johansson sa...

då var ju jag fortfarande verhältnismässig jung... inte ens 68 år... nu - i år - om jag lever så länge - kommer jag att - den 17 november - ha tillryggalagt en ålder av 75 år! ... varför väljer jag att använda mig av ett sådant 'ut-trycks-sätt': 'tillräggalägga'... ja - man kann sich fragen... en levnadslängd är en levnadslängd - nichts anders... det man - sort of - har bakom sig - det har man - sort of - bakom sig... det man - eventuellt - har framför sig - det har man ännu ej tillryggalagt...

Marianne Johansson sa...

'tillryggalägga' i st f 'tillräggalägga'...