tisdag 28 september 2010

Silence Is Time

4 kommentarer:

Marianne Johansson sa...

lite lustigt - jag har ju för inte så länge sen här på min blogg skrivit om just detta - tid - vad tid är..

Marianne Johansson sa...

those - these - two words: 'Silence' and 'Time'... those - these - two words together - making a unity - en enhet sort of.. silence and time - tystnad och tid - vad finnes ej i detta som tillsammans kan kallas för 'tystnad och tid' - 'silence and time' - 'stille und zeit'... - allt och inget på en och samma gång... 'andakt' kan väl knappast sort of klara sig utan dessa två storheter 'tystnad och tid'!

Marianne Johansson sa...

men - eigentich- så är det väl blott och bart en sig - fortfarande - i livet befinnandes human being som kan erfara både det ena och det andra - dvs både det som är 'silence' och 'time'... oder? - 'silence' ääär 'time' står det visst... - är alltså endast - blott och bart - tystnad det som kallas 'tiiid'? - eine frage... - nichts anderes...

Marianne Johansson sa...

tidshavandeskapet... - det är ju dät som är liivet... - att tro sig ha förmåga att uppfatta det som kallas tiiid... 'time is money'... ett sådant 'talesätt' har man väl hört någon gång... en laat männscha har - därför - vad man torde - kanske - kunna tolka det som - inget värde ueberhaupt... äär pengar alllllt? finns inget männischo-värde ueberhaupt ohne geld? - d.h. without money...!? vad kann man sich nicht - mitunter - fragen?...