söndag 26 september 2010

tystnad...

12 kommentarer:

Marianne Johansson sa...

tystnad - tystnad 'sort of' överstiger det mesta - om 'överstiger' är det mest adekvata ordet i detta sammanhang - det vet jag ej - men i tystnad 'sort of' händer något - något oförklarligt - precis som 'Gud' - det som går under beteckningen 'Gud' - är oförklarligt - ett slags fördjupning - tankemässigt - associationsmässigt - själsligt - om man får vara så pretentiös i sitt = mitt i detta fallet - uttryckssätt - 'a free spirit' - så betecknade Prince Charles av England sin syster Margareth vid/efter hennes frånfälle - ett slags eftermäle - jag skulle - för min del - ej taga illa upp om någon efter mej - mitt livs 'upphörande' - skulle vilja karakterisera mej såsom varande - ha varit - en 'free spitit' - iaf var det - är det - har det varit - min önskan att vara fri - fristående - oberoende - fri i 'spirit' - själsligen - liksom 'ordligen' - wörtlich - i ords skapande - mina föräldrar var frireligiösa - that's an upbringing 'sort of' that is of a certain consequence - i (= I) am not ashamed of that - why should i (= I)? ... f ö har jag sett/hört meg westergren - hennes medverkan i 'Go'kväll' i fredags - hon har samma slags sinne som jag - tror jag - hon - precis som jag - uppskattar k-g hammar och hans sätt att uttrycka sej...

Marianne Johansson sa...

korrektur: Princess Margareth var alltså ej Prince Charles' syster - hon var Drottning Elisabeth's syster - alltså var hon - Princess Margareth - hans - Prince Charles' moster - rätt ska vara rätt..."She was a Free Spirit!" så sade han om sin moster när hon dött - kanske var det vid begravningshögtidligheten ...(jag läste detta alltså någon gång i någon tidning - och jag fastnade för det uttrycket - och - som sagt - jag skulle inte ha något emot om någon sade så om mej när jag dött - but - who cares? - är man död så är man...)

Marianne Johansson sa...

jag har för mig att jag skrev just så i ett handskrivet brev jag postade till bengt brüldes hemadress sommaren år 2008 (hur vågade jag? hur kunde jag med?) - "tystnad överstiger det mesta!" jag skrev oxå "jag lyssnar så gott som aldrig på radio" - kanske jag oxå gjorde mig till och skrev - ja jag tror jag gjorde det: "worüber man nicht sprechen kann - darüber muss man schweigen!" /såsom Wittgenstein uttryckt det... (naturligtvis fanns ingen som helst anledning att skriva ett handskrivet brev och posta till hans hemadress - naturligtvis inte! - jag kände/känner honom inte - han kände/känner inte mej!/ men f ö kan jag säga att det jag skrev om att jag så gott som aldrig lyssnar på radio - detta stämmer faktiskt - jag gjorde det inte då - ej heller nu - tystnad är något som jag föredrar...)

Marianne Johansson sa...

jag skrev oxå - det kommer jag ihåg -: "jag skall nu - helt på egen hand - försöka komma fram till hur en dator kan användas!" - som jag har skrivit på maja lundgrens blogg - jag tror för ett par år sen eller så: "olika personer använder bloggen på olika sätt - jag använder min blogg som ett universitet - helt efter mina egna intressen..."

Marianne Johansson sa...

'komma underund med' i st f 'komma fram till'...

Marianne Johansson sa...

det blev alltså ingen kommunikation - eller brevväxling mellan filosofen jag nämnde - men han var artig nog att skriva ett mycket kort e-mejl till mig "tack för brevet. jag önskar dig en trevlig sommar." - det var ju artigt - men trots hans artighet så förstod jag - trots min bristande fattningsförmåga - att jag hade gjort bort mig... den av mig försökta 'kontakten' slutade därför abrupt - av min egna fria vilja... någon fortsättning i mina filosofistudier blev det ej heller efter det att jag inalles 6 kvällar hösten 2007 varit på 'humanisten' i stora hörsalen och åhört fil dr kent gustafsson... jag har inga förutsättningar för studier - det har jag aldrig haft - följaktligen har jag ingen som helst akademisk titel att vara stolt över eller försöka få respekt för...

Marianne Johansson sa...

"komma underfund med" i st f "komma underund med"...

Marianne Johansson sa...

sen början av förra månaden - mars 2013 - har mig möjligheten att från you tube - via 'Blogger Dela' - föra över till egen blogg blivit mig förmenad - av en för mig obegriplikg anledning - ej heller kan jag numera föra över fr 'democracy now' till egen blolgg - det är alltså ej längre så som det var - så som det har varit för mig - alas!

Marianne Johansson sa...

det är alltså 'moraltestet' - med bengt brülde - som är det enda jag lyssnar på på radio - för övrigt ingenting alls mer - jag föredrar tystnad framför radiolyssnande... 'moraltestet' förekommer mestadels på tisdagseftermiddagarna - und zwar i 'sr.se/p3/christer'...

Marianne Johansson sa...

fundering: kanske att klosteliv vore något för mig - eftersom jag uppskattar tystnad mer än något annat...

Marianne Johansson sa...

'moraltestet' och programmet 'sr.se/p3/christer' har upphört helt och hållet - detta skedde vid det gångna årsskiftet...

Marianne Johansson sa...

'blogg' i st f 'blolgg'... - 'klosterliv' i st f 'klosteliv'...