lördag 17 april 2010

det omätbara - mätningar ...

1 kommentar:

Marianne Johansson sa...

jonas modig - 'radfall' - norstedts - 'döds- och tidsmedvetande genomsyrar det mesta av jonas modigs diktsamling - förläggaren jonas modigs sena återkomst till lyriken med 'annandagar' 2005 - hade en tragisk bakgrund - sonens död i tsunamin året innan - också den senaste boken har ett sorgset tema - döds- och tidsmedvetande genomsyrar det mesta - ibland är denna sorg hjärtskärande personlig - 'en utsträckt längtan efter det som aldrig - aldrig tänker återvända' - någon gång kläs också förälderns sorg efter ett barn som rövats av döden i mytologisk dräkt - demeter som sörjer persefone i hades grepp - i all sådan diktning finns alltid risken för genreschabloner - modig lyckas för det mesta undvika dem - särskilt när han utgår från mycket vardagliga och konkreta situationer i sina funderingar - meddelanden på en kylskåpsdörr får exempelvis bilda utgångspunkt för en fin liten reflextion om hur orden skingras och återskapas - vid alla mänskliga mötesplatser - sorg - förlust och minnets flyktighet upphör aldrig att fascinera - men det gäller att göra formuleringarna originella - naturen får förstås göra tjänst som illustrationsfond för stämningar och känslolägen - diktsamlingens andra avdelning rymmer några utomordentliga bilder av skogar - sjöar och årstidsväxlingar - allesammans präglade av ett dovt - dunkelt hot om framtida förändringar - naturkatastrofer är ibland öppna - ibland dolda motiv i dikterna - särskilt alla som har med vatten - vågor - strandlinjer - djuphavsbottnar - eller med geologi att göra - men här finns också bilder av det flyktiga i inre sinnes- och kroppstillstånd - till exempel hur undflyende personligheten är för personen själv - poeten bedriver mätningar i det omätbara - 'varningssystem är lika långsiktigt opålitliga som alla diagnoser av själen - sanningen kommer ändå alltid att fattas - vågorna tar den - ruvar evigt på den' - och alla fästpunkter i livet är alltid preliminära - även om det är ett faktum som är svårt att acceptera.' // Björn Gunnarsson i GP den 3 juli år 2009.