måndag 5 april 2010

hoppfullt när olika...

4 kommentarer:

Marianne Johansson sa...

"hoppfullt när olika musikstilar återses - på en av mina älsklingsplattor 'musique de ioye' (naive/naxos) spelar jordi savall och hans ensemble folklig dansmusik och lärda ricercarer från 1500-talets lyon - flödande musikanteri och flerstämmigt komponerande sida vid sida - och som hämtats från en och samma notbok - vilket visar att samma musiker vid den tiden kunde växla mellan en folklig och en skolad repertoar - och ett lysande exempel på den process som når sin fulländning hundra år senare - under barocken - då det muntliga - ofta virtuosa - från början folkliga spelmansmusicerandet med sina förförande konster - införlivas - översätts och ges nya namn i den retoriskt präglade komponerade musiken - då stundens namnlösa kvitter blir medvetet känsloskapande drillar - då 'greppen' blir 'begrepp' -

Marianne Johansson sa...

- i sin briljant underhållande bok 'muntlig och skriftlig kultur' analyserar walter j ong denna alfabetiseringsprocess inom litteraturen - och visar hur förskriftligandet genom historien successivt förändrat vårt sätt att berätta - hur det muntliga berättandets formelartade upprepningar - rytmiska flöde - övermått och munvighet ger plats för logiskt utstuderade handlingsförlopp - ironier och självreflektion när en berättelse blir synlig - fötingligad i skrift -

Marianne Johansson sa...

korrektur: 'förtingligad i skrift* (ej fötingligad i skrift) - men ong är inte evolutionist och hyllar inte ensidigt skriften utan ser också hur den måste bibehålla en levande relation till sitt talspråkliga ursprung och nya former av muntlighet som hela tiden omgärdar den - hur den måste ha en pipeline till det ännu inte helt alfabetiserade (litterära nydanare och modernister som beckett - kafka och joyce är otänkbara utan gehöret för detta växelspel) -

Marianne Johansson sa...

det som sker i dag i mötet mellan barockmusik och spelmansmusik kan man se som en vilja att återskapa ett utopiskt möte mellan två musiksfärer som historiskt sett stått vidöppna för varandra - att försätta sig i ett läge då allt är oavslutat och möjligt att översätta på nytt - att se musik som något ännu inte namngivet - kanske ett nytt lyon?" // Martin Nyström - Dagens Nyheter - Kultur - den 2 juni år 2005.