måndag 5 april 2010

leif furhammar...

5 kommentarer:

Marianne Johansson sa...

"leif furhammar - född 1937 i jönköping för vidarebordran till eksjö - där han växte upp i en sansad men frikyrklig miljö - efter det har inget mänskligt förefallit honom självklart - allra minst den ofattbart frestande - fascinerande filmen - leif furhammar började sin bildningsgång med en med kand-examen som renderat honom berättigad respekt utan att dock lämna några kunskapsspår - insikten om att medicinstudierna tog alltför mycket tid från filmintresset kom honom att byta fakultet - och i det fördomsfria ämnet pedagogik tilläts han licentiera på en undersökning om effekten av vissa filmupplevelser - han hade sånär blivit yrkespsykolog på kuppen men fick i stället jobbet som filmcensor 1965 (enda året i biografbyråns historia då ingen film totalförbjöds) - redan påföljande år övergav han den karriären för att bli radioproducent - först på kulturprogrammet 'OBS!'- radions politiska stormcentrum - sedan på filmmagasinet 'biodags'- i samband med kanalklyvningen år 1969 blev han producent på tv2 - där han vid sidan av mer traditionellt dokumentärfilmande bland annat bedrev essäistik i bild och ord - en tv-genre som sedermera praktiskt taget dött ut - dessutom blev han med tiden en riktigt bra filmklippare - en av hans få dolda stoltheter -

Marianne Johansson sa...

- 1978 var sveriges radio en ganska deprimerande arbetsplats och när tillfället bjöds valde leif furhammar att anta tjänsten som professor i filmvetenskap vid stockholms universitet - det visade sig så småningom vara ett mer maktpåliggande än meningsfullt uppdrag - efter tio år kände leif furhammar ett växande behov av att producera sig själv i stället för att försöka förmå andra att göra det - 1990 lämnade han universitetet för en fri tillvaro som skrivande person - huvudsakligen som tv-krönikör och kulturskribent i dagens nyheter -

Marianne Johansson sa...

- utefter denna bildningsväg har leif furhammar avkastat ett antal böcker - de flesta kretsande kring olika aspekter på den lockande svårbegripliga filmen - i 'filmpåverkan' av år 1965 redovisade han den internationella forskningens mentalhygieniska vetande om film (filminstitutets jury tilldelade leif furhammar en guldbagge i den bedrägliga tron att boken skulle leda till censurens avskaffande) - påverkningsfrågor av mer utstuderad och målmedveten natur var ämnet för 'politik och film' som leif furhammar 1969 publicerade tillsammans med folke isaksson - 'från skapelsen till edvard persson' (1970) är en samling essäer om allehanda känsloladdade dimensioner av biografupplevelsen - 'folklighetsfabriken (1979) är ett försök att porträttera ett helt filmbolag - leif furhammars forskningsverksamhet under 1980-talet resulterade framför allt i det omfattande historiska verket 'filmen i sverige (1991) - den boken medförde en guldbagge till - 1992 kom essäsamlingen 'rutmönstret' med betraktelser om tv - till leif furhammars udda meriter hör att han tolkat edgar allan poe's 'the raven' till svenska." denna text helt och hållet författad av leif furhammar själv - i boken 'författaren själv' en bok utiven 1993 på bokförlaget bra böcker och förlagsab viken.

Marianne Johansson sa...

'vidarebefordran' i st f 'vidarebeordran'...

Marianne Johansson sa...

'utgiven' i st f 'utiven'...