söndag 25 april 2010

filosofiska träffar...

9 kommentarer:

Marianne Johansson sa...

eftersom jag skrivit filosofi som intresse numero ett i min beskrivning av mej själv så kanske det heller inte är så konstigt att jag nu bland alla mina tidningsurklipp väljer följande skrivet i göteborgs-posten söndagen den 18 april 2010:

Marianne Johansson sa...

"mer gemenskap och mindre ensamhet med mentorer för studenter - glöm bilden av filosofen som en ensamvarg - på göteborgs universitet har filosofistudenter startat ett lyckat mentorsprojekt för att skapa socialt sammanhang när man läser fristående kurser - institutionens ljusgård badar i vårsol - den var från början väntsal när lokalerna var tingshus - det är lunchtid och runt ett stort bord har en mentorsträff precis inletts - någons tankar om när man egentligen får kalla sig filosof startar ett samtal -

Marianne Johansson sa...

- jag tror man formar en identitet utifrån det sammanhang man befinner sig i - säger isa nordqvist som är en av mentorerna - hennes tanke är också en av grundidéerna bakom mentorsprojektet - syftet är att skapa ett sammanhang när man läser fristående kurser - att precis som studenter som läser ett program få en chans att hitta en identitet i det man studerar - för det kan vara svårt med få föreläsningar - mycket egna studier och nya kursare varje termin - och i princip inga tentafester - så har det alltid varit och många känner sig ensamma - säger eva-maria eriksson - hon och david solberger - som båda läser filosofi på institutionen för filosofi- lingvistik och vetenskapsteori - ville ändra på det - med stöd från institutionen drog de i höstas igång mentorsverksamheten som lockar nästan hälften av grundkursstudenterna i teoretisk och praktisk filosofi - en gång i veckan träffas studenter från grundnivån och två mentorer som läst minst 60 högskolepoäng för att prata om allt möjligt - det finns ingen dagordning och ordet är fritt - men de flesta är där för att diskutera filosofi - då en föreläsningssal inte alltid bildar den bästa diskussionsmiljön - där tar några få mycket plats och ofta vinner prestige över intresse och spontanitet - men på mentorsträffarna får man en chans att ställa de frågor man inte vågar på föreläsningarna och att diskutera det man håller på med just nu - säger david solberger -

Marianne Johansson sa...

- viktigast är kanske dock den sociala aspekten - inte bara för grundkursstudenterna utan även för mentorerna - då antalet föreläsningstimmar minskar och den egna studietiden ökar ju högre upp man kommer i studierna - jag gjorde min c-uppsats förra året och mentorsträffarna var det som höll mig mentalt frisk - de gav mig även rutiner i vardagen - säger eva-maria eriksson - studenterna väljer inte själva vilka mentorsgrupper de ska tillhöra - tanken är att man ska få en chans att lära känna människor man annars kanske inte skulle ha träffat - både bland dem man läser med och bland studenter som pluggar på en annan nivå - det skapar också en gemenskap i huset - sedan mentorprojektet startade har antalet sökande till fortsättningskurserna ökat - och fler väljer att avsluta den kurs de påbörjat - på institutionen och inom projektet tror man att de två hänger ihop - det finns även en förhoppning om att projektet ska hjälpa nya grupper att gå vidare med sina filosofistudier - bilden av en filosof som den intellektuelle lockar traditionellt sett vissa grupper - medan andra - som till exempel kvinnor - har svårt att identifiera sig med den - men om man får en chans att träffa studenter som läst vidare och pröva sina tankar på dem tror jag möjligheten till fortsatta studier öppnar sig - det blir mer kontakt och lättare att se sig i den rollen - säger eva-maria eriksson - förutom positiv respons från studenter har projektet även fått stöd från universitets sida - inför vårens termin har humanistiska fakultetens kvalitetsråd bidragit med 60.000 kronor som bland annat används till utbildningsdagar för mentorerna och till att vidareutveckla projektet - kvalitetsrådet har förhoppningar om att det ska bli en föregångsmodell - david solberger och eva-maria eriksson jobbar som bäst på en manual som ska hjälpa andra institutioner att starta upp liknande mentorsprojekt - det är mycket arbete med att utvärdera och diskutera det vi gjort hittills - för att kunna förbättra och dokumentera - säger eva-maria eriksson -

Marianne Johansson sa...

-deras modell har hittat inspiration från ett mentorsprojekt vid lunds universitet som i sin tur bygger på en amerikansk mentorsmodell - den är dock mer klassisk med en mentor och en adept och är inriktad på näringslivet - därför har vi format en helt egen version som är optimal för våra förutsättningar - säger david solberger - både han och eva-maria eriksson hoppas att mentorsprojektet har kommit för att stanna - både på deras och andra institutioner - vi märker att det verkligen fyllt ett behov - hela stämningen i huset är annorlunda - nu kan man ju till och med komma hit vid lunchtid och hitta någon att äta med - säger eva-maria eriksson med ett leende - runt det stora bordet i ljusgården har samtalet tagit fart - det skrattas och någon antecknar - snart ska de prata filosofen gadamer - men en liten stund till är de kvar i bilden av en filosof - david solberger som har anslutit sig till gruppen säger: - den ensamme filosofen med pannan i djupa veck är missvisande - det är i samtalet med andra som man utvecklas." // åsa rehnström - ekonomiredaktionen -göteborgs- posten - 18 april 2010.

Marianne Johansson sa...

vidare stod följande under ovanstående artikel i göteborgs-posten en 18 april 2010 "tips till dig som läser fristående kurser: - undvik att arbeta på egen hand - börja redan på a-nivån att skapa läsegrupper för att optimera studietiden - göra den mer fokuserad och motverka isolering - skaffa rutiner - med få föreläsningstimmar och mycket egna studier underlättar det att ha fasta tider och pluggställen att gå till - engagera dig i institutionens ämnesgrupper - det ger en möjlighet att diskutera och påverka utildningen - institutionens arbete samt knyta kontakter med andra studenter - engagera dig i kåren - det finns en rad olika arbetsgrupper utifrån vad man är intresserad av - skapar ett sammanhang och sociala kontakter - använd dig av institutiones studierektor - de finns där för studenterna - när du till exempel behöver ett bollplank kring de egna studierna eller kanske har frågor om föreläsningar - utbildningen eller institutionen - våga ta initiativ - om du har en idé till ett projekt du skulle vilja genomföra på institutionen - våga pröva den på dess personal - de kan hjälpa till med stöd och tips - glöm inte att du har rättigheter som student - det är lätt att känna sig ensam när man läser fristående kurser men det är viktigt att komma ihåg att man har samma rättigheter som alla andra studenter."

Marianne Johansson sa...

det var alltså d å som jag skrev att filosofi var mitt intresse numero 1 - numera står det bara i min presentation av mig själv att mitt intresse - mina intressen - är poesi... -jag tycks alltså ha endast ett enda intresse ... (?)

Marianne Johansson sa...

inte ens det - poesi - står numera sen en längre tid - som ett intresse hos mig - såsom en slags presentation av mig själv här blog wise... - det torde ju framgå av alla mina överföringar från you tube vilka mina intressen - sort of - är...

Marianne Johansson sa...

jag har ej tagit ngt som helst poäng i filosofi - men ht 2007 skrev jag in mig vid fil inst vid gu - endast en intro kurs i västerlandets filosofi...