måndag 5 april 2010

visade vad...

3 kommentarer:

Marianne Johansson sa...

"visade vad tv kan vara - även om den dröjde så kom den då till sist - retrospektivserien över ebbe gilbe - den begåvade dokumentärfilmaren som avled i våras (år 2008) och var en av de stora i svt:s histioria - den första filmen i serien är den sista han gjorde i livet - den heter 'drömmen om det goda livet' och visas i kväll (fredagen den 25 juli 2008) kl 20.00 i 'k special' - den har formen av en filmad resedagbok från ön rügen nere vid östersjöns sydkust - tilltalet är intimt personligt - enkelt och angeläget - gilbe börjar sin resa med att köpa ett anteckningsblock på domus - det är viktigt för känslan av förtrolighet som sedan följer med genom filmen - samtidigt som det markerar en klassförankring som bestämmer hans perspektiv på rügen och världen - äldre herre på sentimental resa - hans trötta gammelmansskånska sveper in ön i en melankolisk stämning av oåterkalleligt förflutet - av sorg och livsslut - under någon kort sekund då och då avbruten av en snabbt förbiilande lyckokänsla - det handlar om rügen men det handlar alltså också om världen och världshistorien - om gilbe och om oss - historien pågår hela tiden i gilbes filmer - den finns i nuet och nuet finns i historien och historien är början på framtiden - här pågår en vardaglig nutid mitt i den fullt synliga historien - en ensam dam vid ett bord får ett glas vin och ett leende glimtar till i ett ögonblick av välbehag - bakom henne sträcker hitlers gigantiska semesteranläggning för tredje rikets arbetare ut sig i kilometervis av betong - en av öns alla ruinerade utopier - ön härbärgerar också spåren av den andra förföriska världsutopin - drömmen om socialismen som det godas förverkligande på jorden - gilbe låter sig fyllas av förtvivlan över löftet och sveket - över den falska drömmen om det goda livet i ddr - han reser tillsammans med en utsökt fotograf - thomas frantzén - allt är oerhört vackert och sorgset -

Marianne Johansson sa...

- film nr 2 i serien kommer söndagen den 27 juli 2008 och är en upprörd återblick på jordbrukets och sockerbruksarbetarnas historia i skåne - 'gud bevare de skånska betfälten' - en film om generationers fattiga slit i smuts och lera men också om en modern odlingseffektivitet som numera ingår i handelskriget mot de fattiga ländernas sockerproduktion - onsdagen den 3 september år 2008 visar kunskapskanalen en av de omistliga gilbefilmerna från sjuttiotalet 'vem minns indelte soldaten ros?' - en berättelse från 1973 med ett märkligt dubbelperspektiv på tidens gång och människors minne - på ett plan söker gilbe efter spåren av en gammal knekt som femtiofem år efter sin död är totalt bortglömd så när som på en kuriös historia om mannen som sköt den sista björnen i äppelbo - på ett annat plan handlar den om livet och människorna i den västmanländska avfolkningsbygd där gilbe gör sina efterforskningar efter ros - det är en märklig filmballad om glömska och enkel vardag -

Marianne Johansson sa...

- gilbe var en makalös dokumentärfilmare - det är inte ofta som man nu för tiden blir påmind om att television kan vara något annat och viktigare än ett evigt pågående dagsländeprojekt - att den kan användas för att uttrycka överraskande tankar och gestalta komplicerade erfarenheter - att det går att se den som en konstart (för att nu avända ett missbrukat ord från förr) - ebbe gilbe påminner ständigt om vad teve kan vara men nästan aldrig är." // LEIF FURHAMMAR - Dagens Nyheter - den 25 juli 2008.