söndag 11 april 2010

tändsticksaskar - ett - om än avlägset- 'något'...

6 kommentarer:

Marianne Johansson sa...

då min far var tändsticksarbetare och höll på med detta arbete under hela sitt liv - dvs under hela 50 år - så kände jag plötsligt en viss sorts sympati - eller beröringspunkt - eller vad man ska kalla det - när jag fick se orden 'tändsticksaskar' - att personen ifråga - sven-olof garland - tydligen hade haft en farmor som som försörjningskälla för sig och sina barn - hade att klistra etiketter på tändsticksaskar...

Marianne Johansson sa...

i dn tisdagen den 13 september år 2005 stod följande att läsa under 'dödsfall': "sven-olof garland - schartaus omtyckte rektor värnade envist om kvaliteten - rektor sven-olof garland har avlidit 91 år gammal - hans närmaste är hustrun edith och barnen marianne och bo med familjer - hans familjehistoria speglar den snabba sociala förändringen i vårt land under den tid när det moderna sverige växte fram - hans farmor i ystad försörjde ensam en barnaskara genom att klistra etiketter på tändsticksaskar - hans far var en i denna skara som genom begåvning och arbetsamhet fick göra en klassresa och blev gymnasielärare - ecklesiastikminister i brantings ministär och till sist vice talman - trots sin skånska familjebakgrund växte sven-olof garland alltså upp i stockholm där per albin och rikard sandler ingick i familjens umgängeskrets - han talade en typisk stockholmska även om det skånska r:t fanns med - sven-olof garland blev gymnasielärare med inriktning på historia och geografi och delade faderns intresse för politik och samhälle - men någon politisk karriär blev det inte - det politiska spelets regler och ofta mindre gentlemannamässiga umgängesformer lockade knappast - hans första erfarenhet som lärare blev i olofskolan - en avantgardeskola för totalt fri uppfostran - hans humoristiska berättelser från denna märkligt anarkistiska verksamhet visade att han nog förstod den goda tanken men att han drog andra slutsatser - som rektor skulle han framdeles prioritera ordning och reda som grund för utbildningen -

Marianne Johansson sa...

- han fick tidigt ett lektorat i ekonomisk geografi vid schartau - han hade då hunnit avsluta sin doktorsavhandling i geografi - 1965 utsågs sven-olof garland till rektor vid schartau och skulle leda skolan under de turbulenta 60- och 70-talen med stor framgång fram till pensioneringen 1979 - denna tid av snabb expansion av utbildningsväsendet hade ett pris när det gällde kvaliteten som inte var så lätt att upprätthålla på alla håll runt landet - dessutom prioriterade politiken jämlikhet framför nivå - det var alltså ingen överraskning när en företrädare för undervisningsbyråkratin hörde av sig och begärde att utbildningsnivån på schartau skulle sänkas - men både då och senare under årens lopp kunde sven-olof garland med sin goda diplomatiska talang försvara skolans integritet och utbildningsnivå och ändå upprätthålla utmärkta förbindelser med både politiker och förvaltning -

Marianne Johansson sa...

- under sin tid på schartau var han angelägen om skolans idrottslag som han gärna stödde - själv hade han ett förflutet som bandyspelare i järva if och senare i livet betonade han ofta vikten av fysisk aktivitet - han ingick i en gymnastikgrupp som träffades varje vecka - en märklig detalj: han deltog regelbundet i den gruppen under 60 år! - sven-olof garland var verksam även som skribent och forskare med arbeten inom ekonomisk geografi och samhällskunskap - efter sin pension genomförde han ett omfattande forskningsarbete för att kartlägga roslagsbro sockens historia och ekonomisk/sociala utveckling - under senare år forskade han i riksdagsarkivet för att sammanställa en biografi över faderns politiska liv - ett arbete som ännu inte publicerats - hans sista arbete skrev han på uppdrag av handelshögskolan i stockholm och avsåg schartaus historia - ingen kunde vara lämpligare för denna uppgift än han - som person var han rak och ärlig - hans korrekta ämbetsstil balanserades av en bisarr humor - en egenskap som han delade med sin bror jan-erik - den kände signaturen rit-ola - det var en familjeegenskap - han var en mycket omtyckt lärare och rektor - för generationer schartauelever och kolleger har sven-olof garland framstått som ett föredöme för gott ledarskap." // författat av Hans Holst - under ruriken 'dödsfall' - DN den 13 september år 2005.

Marianne Johansson sa...

ja först på måndag nästa vecka är det exakt 1 år sen jag skrev detta inlägg - numera skriver jag inte av så mycket tidn artiklar som jag gjorde för 1 år sen - jag har ju upptäckt you tube...

Marianne Johansson sa...

ja men nu sen några dar är det stopp för mej att föra över från you tube till min blogg - jag måste komma med i något som jag ej förstår mej på något som kallas + plus - och det förutsättes tydligen att jag har vänner - jag har inga vänner - inte ens en enda - så nu är det bara - p g a det - stopp för mig såsom ensam männischa att ha detta nöje jag haft så länge i min ensamhet att utforska you tube - mitt universitet som jag har kallat det - nu känner jag mig verkligen begränsad i min lilla värld utan de you tube möjligheter jag tills för några dagar hade - men man kan väl kanske vänja sig vid denna begränsning oxå - jag har ju iaf möjlighet att ta fram gammal skåpmat på min blogg och aktualisera gammal skåpmat genom att ge den gamla skåpmaten nytt färskare datum...