fredag 16 april 2010

en skald

6 kommentarer:

Marianne Johansson sa...

"en gång levde en stor skald i det gamla rom - han tyckte sig ha uppfört ett 'monument varaktigare än koppar' - han menade förstås sitt litterära verk - och faktiskt överlevde det i närmare tvåtusen år eller tills europeiska studerande slutade läsa latin - med koppar syftade han på de statyer som mäktiga män reste eller som deras beundrande eftervärld lät sätta upp - sant är att de flesta romerska statyer förstördes eller försvann i jorden långt innan de latinska verserna ställdes undan -

Marianne Johansson sa...

- men nu lever vi ånyo i en tid som tror på koppar och uppför monumet - dessa ser förvisso inte ut som de gamla triumfbågarna eller segergudinnorna - de är oftast abstrakta och ska stämma till eftertanke - sedan finns en specialvariant av monument - porträttet av en betydande person - han - för det är alltjämt nästan enbart män som kommer i fråga - ska finnas kvar på den arena där han en gång verkade - så pryds styrelserum av porträttmålningar av tidigare direktörer - organisationslokaler kan ha ett galleri av avgångna ordföranden -

Marianne Johansson sa...

- och i riksdagen både hänger och står förevigade politiker - där finns mängder av talmän på väggarna - där står också några politiker skulpterade - till dem ska göran persson - statsminister 1996-2006 - föras - om detta är inte mycket att säga om det inte vore för den lustiga regelbyggnad som riksdagen tar till - minst tio år som statsminister - och du blir skulpterad - om du är statsminister blott en period blir det till att hänga på väggen som reliefmedaljong - och skulle du leda en regering kortare tid än fyra år blir det tydligen ingenting alls -

Marianne Johansson sa...

- sedan kommer ytterligare ett krav - du får inte bli förevigad för tidigt - du ska säkert ha avslutat din politiska bana - säkrast att vänta med göran persson alltså - carl bildts återkomst bör vara ett varnande exempel - tänk så mycket enklare det är att hålla sig till den gamle skaldens 'monument varaktigare än koppar' och låta verket tala till eftervärlden - vad skalden hette? - horatius." // Barbro Hedvall - DN - den 26 oktober 2008.

Marianne Johansson sa...

naturligtvis har lilla 'moi' läst horatus... det hände sig på den tiden jag i tre år gick latinlinjen i lidköping...

Marianne Johansson sa...

'horatius' i st f 'horatus'...