tisdag 13 april 2010

eeeh... - ööh...

1 kommentar:

Marianne Johansson sa...

i gp den 7 april 2010: "från eeeh... till ööh... - småorden fungerar som språkliga tics - de vill säga något utan egentligen veta vad - småorden ser hela tiden likadana ut och hjälper till att fylla ut tystnaden med ett trevande 'liksom' / 'eller hur' - föregripande 'du vet' / 'vettu' - ett sorterande 'typ' - eller ljuder bara som en lätt dement paussignal: 'eeeh' eller 'öööh' - samtalspartiklar kan de kallas - maja aase skriver om dem i senaste språktidningen och man får i början intrycket att det är en rent stockholmsk specialitet - 'ba' - 'vahettere' - 'då rå' - men så har vi också 'la' och 'änna' - det är västsvenskans albertåherbertska dialekt - det gemensamma är nog ungefärligheten och den som fyller ut den hotande tystnaden söker samförstånd - den andra gäller inte alla småord - ta de oundvikliga 'alltså' som vill konstatera något en gång till - sedan kommer den mer akademiska attityden i 'så att säga' - men där har vi signifikativt nog lämnat talspråket för skrivspråket - de genuina talspråkliga partiklarna saknar änna ironi liksom - men det gör ju inte de skrivna liksom." // Mikael van Reis - GP den 7 april 2010.