fredag 21 maj 2010

- är det d e t som är frågan . . .

3 kommentarer:

Marianne Johansson sa...

"att följa eller inte följa - det är frågan - bloggosfär i lågkonjunktur - nyligen hoppade en av de mest intressanta bloggarna - erik laakso - av s-nätverket 'net-roots' och deklarerade att han åter var 'fri och oberoende' - partiets omvårdnad om nätverket hade blivit lite väl selektiv och laakso - som inte räds att kritisera de sina - noterade en viss särbehandling - jag gör mig inga illusioner om att moderaterna skulle vara annorlunda - även på den borgerliga sidan hyllas och belönas slätstrukten trohet medan bångstyriga element hålls kort - i den här valrörelsen gör sociala medier sitt slutgiltiga och breda intåg i det politiska spelet - sägs det ibland - den vanliga vinkeln då de etablerade nyhetsmedierna behandlar detta är att oroat problematisera saken - således blev jag nyligen tillfrågad om jag vill medverka i ett tv-inslag med tesen att bloggosfären förråar det politiska samtalet - jag avböjde - visst kan man hitta råa tongångar - men några slumpvis utvalda ohövligheter är inte representativa för internet - att det finns folk som är fula i mun är inte detsama som att det blir lyssnade på - det intressanta är vad som blir läst - och det är sällan de grövsta texterna -

Marianne Johansson sa...

- om man ska problematisera någon aspekt av de sociala mediernas breda intåg i valrörelsen är det snarare en tendens till sänkt kvalitet - i FRA-debatten skapades uttrycket bloggbävning - en teknik som nyttjade befintliga sökmotorer - genom att länka till alla som skrev om FRA togs de olika bloggportalerna över av ämnet - den systematiseringen är idag vardag - länkandet är ofta urskillningslöst - det enda kriteriet verkar vara att man håller på samma lag i valrörelsen - syftet är inte så mycket att uttrycka sig eller göra en intressant analys - som att driva kampanj åt sitt gäng - partierna driver glatt på utvecklingen - de vill ju göra som obama - så de rekommenderar och uppmuntrar sina företrädare att börja blogga och twittra - nätet är översållat med politikerbloggar som startats helt utan lust eller nyfikenhet - lokalpolitiker krystar fram bloggposter eftersom någon i partiet har sagt åt dem att kommunicera med medborgarna - när jag ser moderaternas kommunikationschef pär henriksson twittra om att han är på ännu ett 'spännande' seminarium om sociala medier överväger jag att stänga av mitt twitterkonto - när jag nås av nyheten att socialdemokraterna upplåtit sin kursgård bommersvik till just net-roots undrar jag om det finns en nätmotsvarighet till klisterlappen 'ingen reklam tack' - det finns i och för sig en begriplig anledning till att partierna intar en något konrollerande hållning till de sociala medierna - det förklarar sannerligen inte styvmoderlighet gentemot uppenbart intressanta debattörer som nämnde erik laakso - men generellt är bångstyrighet naturligtvis en potentiell fara - skvallriga reportrar och kampanjande bloggar kommer att göra allt de kan i valrörelsen för att gräva fram enstaka dumheter och utbrott som ingen annars hade läst - om och om igen kommer en argsint partimedle i Klippa eller en frispråkig suppleant i Sunne at göras till representant för ett helt parti - om och om igen kommer partierna att tvingas ta avstånd från perifera personer de knappt visste fanns - från mossan i de välansade mattorna av 'gräsrötter' - de sociala medierna går från pratglad ankdamm till brett massmedium - det har såklart även goda sidor - men det innebär oundvikligen att vi går från det initierade och spretiga till något bredare och plattare - förhoppningsvis avtar det mot slutet av september - ty det är olidligt tråkigt." // Sanna Rayman - ledarskribent - Svenska Dagbladet - den 25 april 2010.

Marianne Johansson sa...

'partimedlem' i st f 'partimedle'...