tisdag 4 maj 2010

maktstrid skakar försvarsmakten...

3 kommentarer:

Marianne Johansson sa...

"rektorn för försvarshögskolan tvingas avgå - maktstriden på försvarshögskolan skadar en av grundbultarna för den svenska försvarsmakten - gp har tagit del av material som visar en djup förtroendekris - igår kom beskedet att regeringen avsätter rektorn för försvarshögskolan - mats ericson - det är kulmen på en lång infekterad maktstrid - en förtroendekris och en konflikt mellan rektor och styrelsen - vid ett dramatiskt styrelsemöte den 19 april framförde rektor allvarliga anklagelser mot styrelsen i ett känslomässigt laddat tal - han avsattes efter att själv ha försökt förmå regeringen att peta två ledamöter i styrelsen - försvarshögskolan är inte vilken akademisk institution som helst - den förser det svenska försvaret med högre officersutbildning och bedriver forskning om nationell och internationell säkerhet - därmed är den en av de viktigaste delarna i det system som garanterar rikets säkerhet -

Marianne Johansson sa...

- försvarshögskolan har en central funktion - om den inte fungerar kan man inte utbilda officerare - säger konfliktforskaren wilhelm agrell - professor i underrättelseanalys vid lunds universitet - det är både ett akut trovärdighetsproblem och strukturella problem - de instanser som har ansvaret borde ha tagit det på ett tidigare stadium - styrelsen domineras av statligt tillsatta generaldirektörer - ordförande är den tidigare moderate försvarspolitikern henrik landerholm som tidigare också har varit skolans rektor - vice
ordförande är yvonne gustafsson - tidigare statssekreterare i den socialdemokratiska regeringen - problemet fanns redan från starten i slutet av 1990-talet - när den dåvarande militärhögskolan gjordes om till en del av det civila högskolesystemet - kraftiga kulturkrockar - kulturkrocken mellan den strikta militära hierarkin och den självständiga akademiska världen blev kraftig - och präglar fortfarande verksamheten - det har varit en oerhört svår omställningsprocess från ett militärt kommandosystem till utbildning på vetenskaplig grund -

Marianne Johansson sa...

- samtidigt har den svenska försvarsmaktens behov förändrats i grunden - säger wilhelm agrell - för några år sedan skakades skolan av en präktig akademisk skandal när en forskare avslöjades med plagierade forskningsresultat - trovärdighetsskadan förvärrades av hur skandalen hanterades av skolans ledning - problem sopades under mattan - både internt på försvarshögskolan och i den övriga forskningsvärlden uppfattades det som att problemet sopades under mattan - krisen ledde till att skolans internationellt mest ansedda forskare hamnade på kollisionskurs med rektor - och tvingades bort - de sparkade den bästa forskaren de hade - och hade fuskaren kvar - sämre kan det inte gå för ett lärosäte - säger wilhelm agrell - anseendet skadades så mycket att andra svenska akademiska institutioner numera drar sig för att samarbeta med försvarshögskolan - erfar gp - autonom ställning - försvarshögskolan sorterar under utbildningsdepartementet och skall - liksom andra högskolor - ha en autonom ställning gentemot statsmakten - det är en ovanlig modell jämfört med hur andra länder organiserar sina högre militära utbildningar - alla de stora prestigefyllda officersakademierna - de franska - brittiska och amerikanska - är militära elitutbildningar som drivs av försvarsmakten - kanske tog man ett för stort språng när man flyttade över det här från försvarspolitik till utbildningspolitik - säger wilhelm agrell - försvarsdepartementet avböjde igår att kommentera krisen på försvarshögskolan - med hänvisning till att det är en fråga för försvarsmakten och högskolan." // Kenny Genborg - GP - 'Ekonomi - Politik' den 30 april 2010 - fakta: rektorns och styrelsens konflikt: försvarshögskolans rektor går till angrepp vid styrelsemötet: 'styrelsens misstroendevotum är ett direkt angrepp på rektors och högskolans integritet och ett övergrepp på vår autonomi' - styrelsens ordförande: 'rektorns bristande förmåga att sätta in enskilda beslut i ett större sammanhang och värdera konsekvenserna är ett återkommande problem' - fackets ordförande i brev till styrelsen: 'den uppkomna situationen saknar motstycke i högskolevärlden' - 'det förbryllar oss att man helt plötsligt uttalar ett bristande förtroende och uppmanar rektor att avgå' // GP fredagen den 30 april 2010.