torsdag 13 maj 2010

en svensk professor uttalar sig...

5 kommentarer:

Marianne Johansson sa...

"dagens globala finanskris har utlöst en kris för ämnet nationalekonomi - sökandet efter bättre ekonomisk analys pågår för fullt - även george soros - besviken över ett finansiellt system som gett oss dagens elände - har gett sig in i leken - det är dags för en ny intellektuell revolution liknande den som john maynard keynes stod för under 1930-talet anser han - nu satsar soros 50 millioner dollar av sin förmögenhet - ackumulerad genom framgångsrik spekulation under föregående kriser - på ett institut för nytt ekonomiskt tänkande - 'institute for new economic thinking' - institutet tog ett första steg mot den nya ekonomin med en storstilad konferens i april 2010 på king's college i cambridge i england - det vetenskapliga hemmet för keynes från 1909 till hans död 1946 - på det späckade programmet lyste de akademiska stjärnorna inom det nationalekonomiska skrået - inräknat en handfull ekonomipristagare - vad kom man då fram till under tre intensiva dagar med ett 50-tal inlägg - 200 utmattade deltagare och med keynes i brons som observatör i föreläsningssalen? - för det första var man enig om att ämnet nationalekonomi tappat i anseende på grund av den ekonomiska katastrofen - framför allt makroekonomi - den del av nationalekonomin som studerar sambandet mellan den finansiella sektorn och den övriga ekonomin - mönstret känns igen från tidigare djupa kriser - 1930-talets globala depression inspirerade ju keynes till ett nytt recept för krisbekämpning - staten bör aktivt ingripa för att styra samhällsekonomin mot full sysselsättning - hans idéer slog igenom efter andra världskriget och styrde sedan det ekonomiska tänkandet - inte minst i vårt land -

Marianne Johansson sa...

- nästa stora kris -1970-talets stagflation med hög arbetslöshet och hög inflation - blev genomslaget för milton friedman och andra ekonomer från den så kallade chicagoskolan - här blev ordinationen den motsatta: - staten bör ha en passiv roll och koncentrera sig på att upprätthålla låg inflation - marknadsekonomin är i sig ett stabilt system som inte skapar kriser - såvida inte staten blandar sig i leken - denna vision har sedan härskat i västvärlden fram till dagens kris - nu var det chicagoskolan som attackerades på konferensen - mer specifikt: - antagandena i dess modeller över det finansiella systemet - dessa har den olyckliga egenskapen att utesluta just de företeelser som kännetecknar finansiella kriser - den härskande modellen för finansiella marknader under de senaste 30 åren har varit en 'vackert väder'-modell - som en bil som bara kan köras när allt är perfekt: - solen lyser från en klarblå himmel - väglaget är det bästa - ingen vind och inga hinder på vägen - och alla som är ute kör lugnt och omtänksamt - modellen har inte bara förfört de flesta ekonomer som sysslat med finansmarknaderna - än värre - centralbankschefer som alan greenspan och ansvariga för regleringen av den finansiella sektorn har också förtrollats - följden blev att få ansvariga insåg problemen med finansiell avreglering - med nya instrument och svindlande bonusar till matadorerna på finansarenan - teorierna förvandlades okritiskt till en låt-gå-politik som bidrog till krisen -

Marianne Johansson sa...

- deltagarna var också ense om att det behövs ett nytt sätt att analysera finansmarknaden - den intellektuella pendeln bör svänga bort från chicagoskolan - men vart? - här upphörde all samsyn - en ivrig grupp förespråkade mer matematik - bättre teori byggd på mer realistiska antaganden - kanske med hjälp av nya modeller hämtade från fysiken - en annan grupp ansåg däremot att den akademiska krisen har skapats av för mycket matematik och teknik - bättre vore att bredda studiet av nationalekonomin genom att hämta insikter från psykologi - historia - antropologi - sociologi och juridik - oenigheten gällde också hur dagens finanskris bör bekämpas - typiskt för ekonomer! - stönade en deltagare - men fick till svar: - keynes hade som regel två lösningar på varje problem - den allmänna åsikten var att det kommer att ta lång tid att inarbeta erfarenherna från den nuvarande depressionen i nationalekonomin - keynes idéer slog igenom först efter 10-20 år - samma gällde för friedman och chicago - kanske blir den nya teorin helt accepterad lagom tills vi träffas av nästa stora kris? - och då visar den sig sannolikt otillräcklig - för några deltagare var finanskrisen knappast någon överraskning - nämligen för de forskare som sysslat med de finansiella krisernas historia - dagens kris är bara en bekräftelse på ett generellt mönster som gällt under de senaste 800 åren - kapitalistiska ekonomier är komplexa dynamiska system där kreditväsendet och penningpolitiken lätt blir en källa till instabilitet -

Marianne Johansson sa...

- bättre än ett institut för nytt ekonomiskt tänkande vore kanske ett institut för gammalt ekonomiskt tänkande - ett institut som håller beprövade ekonomisk-historiska insikter vid liv - gärna med hjälp av nya tekniker - att vara framgångsrik börsspekulant som soros är inte en garanti för succé inom universitetsvärlden - det behövs nog ett geni som keynes för att lyckas på både den finansiella och den akademiska marknaden." // Lars Jonung i DN den 29 april 2010 - Lars Jonung är professor i nationalekonomi - forskare vid EU-kommissionen och fristående kolumnist i Dagens Nyheter.

Marianne Johansson sa...

vad - sort of - begriper jag av detta? mitt svar: ingenting!