onsdag 19 maj 2010

stort behov av förändring

4 kommentarer:

Marianne Johansson sa...

"stort behov av förändring - det har varit en närmast surrealistisk tid efter 'uppdrag gransknings' utomordentliga men djupt nedslående granskning av göteborgs kommun häromveckan - steg för steg blottlades tidigare osynliga rottrådar mellan affärsliv - offentlig förvaltning - kommunala bostadsbolag och enskilda tjänstemän - steg för steg blottlades de beslutsvägar som varit till förfång för finansiärerna - det vill säga skattebetalarkollektivet - men som gynnar enskilda aktörer - när uppgifterna började utforskas visade det sig att det fanns jävsmisstankar som måste utredas på snart sagt varje nivå i den kommunala hierarkin innan någonting överhuvudtaget kunde göras - barn - ex-makar - fruar dök plötsligt upp lite varstans i systemet (se gp 6/5) -

Marianne Johansson sa...

- kanske borde vi inte vara förvånade - den tystnadens kultur som rått i göteborg under lång tid har trots allt pekat på att allt inte stått rätt till - göteborgsandan - som har prisats i alla tonarter och lyfts fram som en förklaringsmodell till stadens framgångar - har visat sig ha en helt annan - väsentligt dunklare baksida - för visst kan det vara lockande med snabba beslut som inte går omvägar via demokratiska processer och full insyn - saker händer och det blir inte en massa tjafs - men med bristande insyn ökar också avståndet mellan medborgare och beslutsfattare - med förbindelser som är osynliga för omvärlden krävs det marginella konspirationsteoretiska talanger för att inse att beslut i göteborg alltför ofta fattas på andra grunder än rent sakliga - kompisrelationer och osynliga band bygger en allt tätare infrastruktur där all systemkritik blir utmanande -

Marianne Johansson sa...

- allt detta strider givetvis mot vår självbild - en självbild som handlar om nationalkaraktärens oförvitlighet - mutor - vänskapskorruption och förbindelser är säkert ett jätteproblem i bananrepubliker men absolut inget som förekommer här hemma - tidigare i veckan ingtervjuades claes sandgren - ordförande för institutet mot mutor - i p1 apropå händelserna i göteborg - han konstaterade nyktert att det i sverige finns 'en viss självgodhet - vi tar inte larm på allvar' - en utmärkt illustration till hans påståenden kom i samma program när kommunstyrelsens ordförande annelie hulthén förklarade att de allra flesta göteborgare 'går till jobbet med rent mjöl i påsen' - ett påstående hon grundade på sin 'känsla för stan' - säkert är det så - och säkert kommer inte den förundersökning som inletts att stöta på grova mutbrott bakom varje sten - men bara det som kommit fram hittills visar att det finns problematiskt många trådar som löper kors och tvärs mellan beslutsfattare - näringsliv och kommunala granskare - behovet av förändring har sällan varit större." // Gabriel Byström - kulturchef - gp - söndagen den 9 maj 2010.

Marianne Johansson sa...

'intervjuades' i st f 'ingtervjuades'...