måndag 24 maj 2010

eine rückwirkung - återverkan - förlamande sådan - eller vad?

4 kommentarer:

Marianne Johansson sa...

jag tänker på orden 'den vanliga människan' -hur ord kan få genomslagskraft - återger härmed en kulturkrönika skriven av carl erland andersson i göteborgsposten den 25 mars 2010:

Marianne Johansson sa...

"det är dags att göra något åt maktlösheten - göran hägglund fortsätter att gentemot vänstern tala om den vanliga människan - kanske i triumf över att ha lyckats blockera en viktig debatt - eftersom vänsterns stora fråga borde vara just maktens förhållande till folket - och främst kampen om hegemonin - det genanta med kulturvänstern blir då inte makten den anklagas representera - utan dess maktlöshet - d e t är problemet hägglund hjälpt oss alla att slinka undan - strindberg anklagades en gång för att försöka förföra ungdomen - och svarade: - 'o - om jag verkligen kunde förföra den!' - det kan sällan kulturvänstern - och inte heller hägglund förresten - men han lyckades formulera en grundläggande problematik så den lät lite dum - det var listigt - nu törs knappt någon ens vidröra den med handskar - att på allvar tala om 'vanligt folk' blir att hänga narrbjällror i öronen - 'populism!'- sa vi - och återvände ickeförföriskt till våra teoretiska glaspärlespel -

Marianne Johansson sa...

- men vad är populism? - ursprungligen en amerikansk radikal tradition från slutet av 1800-talet - per wirtén beskriver i sin bok 'populisterna' den amerikanske agitatorn tom watson: 'han kämpade för industriarbetarnas rätt att organiseras sig och ville förbjuda den typ av privata polisstyrkor som anändes för att slå ner strejker och arbetardemonstrationer - han förespråkade monetära reformer som skulle göra det lättare för den fattiga landsbygdsbefolkningen att slippa sina stora skulder - men också åtta timmars arbetsdag...' - detta är alltså den förskräckliga populismen? - en folkligt demokratisk rörelse? - genom själva ordet populism - alltså i den betydelse det förskjutits till nu - flinkt associerad med exempelvis främlingsfientliga rörelser - så bekvämt! - med en sådan association - numera inarbetad i själva språket - behöver man inte vara konkret i argumentationen - nu är det valår - och det mytologiserade folket vill just ha konkreta besked - jag antar att båda blocken flitigt kommer att ägna sig åt ömsesidiga beskyllningar för populism - hägglunds ständigt upprepade utspel har inget ändrat just här - bara gjort det svårare att på allvar diskutera frågor angående klass och makt - genom att han formulerat frågeställningen så fel hindrar han andra att formulera den rätt - ett hinder att övervinna - röja åt sidan - den svenska kulturvänstern låter sig smickras av hägglund - som vore dess makt i nuläget större än den reellt är - det problemet - maktlösheten - borde man ta itu med"

Marianne Johansson sa...

det är en fråga om ord - om ords innebörd - det är alltid så det är - vilken innebörd har ett eller flera ord som används - kan ord missbrukas? - ja det kan ord helt klart - 'language is a tool' - som noam chomsky - min idol - har sagt - bland annat - han har sagt mycket som är tänkvärt för att inte säga vist... språk är ett verktyg är alltså översättningen av 'language is a tool' om nu någon till äventyrs skulle läsa detta och inte ens vara såpass bevandrad i det engelska språket - så inte ens dessa fyra små enkla ord kan begripas - f'låt! - naturligtvis förstår vem som helst som till äventyrs läser min blogg - vad de enkla orden betyder - t o m kan en och annan kanske förstå - åtminstone delvis - vad noam chomsky säger i alla de inslag från you tube jag har här på min blogg...