fredag 21 maj 2010

bromsning av social rörlighet...

2 kommentarer:

Marianne Johansson sa...

"uppfostra - inte utbilda - antagningsreglerna för högskolan som träder i kraft till sommaren är noggrant komponerade för att bromsa social rörlighet - strategiska val bör göras i mellanstadieåldern och komvuxbetyg devalveras till en egen kvot så ynklig att den framstår som ett hånfullt flin - regeringen reinfeldt är fast besluten att slå vakt om den sociala ärftlighet som gäller för de mest inflytelserika och inkomstbringande professionerna - new labours tankesmedja 'demos' presenterade för en tid sedan en rapport om social mobilitet - rapporten - med den praktfulla titeln 'building character' - förklarar att den minskande sociala mobiliteten huvudsakligen beror på arbetarklassföräldrars slappa barnuppfostran - rapportförfattarna börjar med att i ett något luddigt resonemang förklara hur de karaktärsegenskaper som leder till framgång - självdisciplin - planering - empati - impulskontroll - är svårare att uppfostra fram idag än för 20 år sedan - eftersom det i dag finns så mycket som konkurrerar om ungarnas uppmärksamhet - den brittiska arbetarklassen (trots att en mer krasst realistisk benämning vore den arbetslösa klassen) har enligt rapporten kapitalt misslyckats i föräldrarollen -

Marianne Johansson sa...

- genom att studera femåringar(!)kunde författarna konstatera att medelklassens uppfostringsstil med större sannolikhet odlar fram de karaktärsegenskaper som ger ökade livschanser - att toryledaren david cameron snabbt tog rapporten till sitt hjärta är givet - den öppnar för den bekvämaste av lösningar: det är inte nödvändigt att förbättra livsvillkoren för de mest underprivilegierade medborgarna - utan man kan i stället stryka på dem ett lager rejäla medelklassvärderingar genom informations- och uppfostringsinsatser (vilket faktiskt är ungefär vad rapporten föreslår) - 'demos' självmål illustrerar en paradox smärtpunkt när vi nu rör oss mot ett mer tillspetsat klassamhälle: å ena sidan ser staten inte längre som sin uppgift att utjämna livschanserna genom ubildning - å andra sidan vill man hemskt gärna slippa de problem som kommer med fattigdom och snäva livschanser - man vill ha medborgare som uppför sig som medelklassen utan medelklassens privilegier - denna graal hoppas man kunna finna genom moralisk fostran: du skall hålla dig anställningsbar och rökfri - motionera och äta sunt - sopsortera och handsprita - på det att du icka skall belasta statens budget (och är du invandrare bör du inte gestikulera för mycket eller söka ögonkontakt) - politikens nya svarta heter uppfostra - inte utbilda - och märkligt nog är det ett huvudsakligen liberalt projekt." Cecilia Verdinelli - GP Kultur - den 14 mars 2010.