tisdag 25 maj 2010

det mål som benämns kultur...

4 kommentarer:

Marianne Johansson sa...

"ont ska med konst fördrivas sa kjartan slettemark och visst kunde man önska att hans ord blev vägledande på en rad samhällsområden - konsten är lätt identifierbar som kultur - men kulturbegreppet blir ständigt rymligare och omfattar numera nästan allting från scenisk avantgardism till kvinnlig könsstympning - vad folk menar när de säger kultur blir följaktligen allt svårare att veta - det kan handla både om att kränga saker och om att känna sig kränkt - slettemarks hoppfulla anarkism har svalts av en gränslös upplevelseindustri - i 'kulturens kraft' (sns förlag) samlas en rad argument för att kulturprojekt kan knuffa städer framåt och skapa ringar i näringslivets vattendrag - insikten är knappast ny: det har gått flera decennier sedan man började fylla sönderrostade hamnbassänger med kulturturism - det är självklart att genomtänkta satsningar kan få effekt på image och ekonomi - den instrumentella kultursynen - och det är lika uppenbart att det krävs samspel och friktion mellan institutioner och fritänkare för att inte allt ska gå förlorat när eu-bidragen upphör - strategier och hybrider samsas i den här sammanställningen med kreativa skärningspunkter och relationell estetik - kulturekonomisk terminologi är i grunden ganska förfärlig med sina 'komfortzoner'och 'utvecklingskluster' - den som läser ett års samlade rapporter om kreativt värdeskapande drabbas troligen av sådan utmattning att hon/han inte förmår göra ett enda kulturhandtag året därpå - arvoderat kulturarbete är samtidigt satt under stark press - både av anslagsgivare - medieägare - publik och anändare - likväl finns det en spridd vilja att jobba med kultur - inte minst bland de unga som vant sig vid att inte betala för den - den där ekvationen blir intressant eftersom den gamla ekonomin inte kommer att kunna försörja de nya kulturskaparna - full sysselsättning i den politiska retorikens mening har blivit en chimär - antagligen är det just i ett sådant läge sysselsättningen borde omdefinieras kvalitativt -

Marianne Johansson sa...

- landets kulturminister påstår att den bästa kulturpolitiken är skattesänkningar eftersom fler då får råd att köpa böcker eller att gå på konsert (eller avgiftsbelagda museer) - fullföljer man det resonemanget blir det också logiskt att konstnärer med magra inkomster precis som sysslolösa ungdomar utan fullständiga skolbetyg ska drillas i entreprenörskap och starta firma för att på så sätt hyfsa arbetslöshetsstatistiken - ont ska med minskad statskassa fördrivas - det är en småföretagarsatsning under pistolhot och den skapar nog en falsk bild av hur människor vill leva sina liv och bete sig med sin kultur" - Lars Åberg - kulturskribent - i Göteborgs-Posten den 14 maj 2010.

Marianne Johansson sa...

'medborgarlön' vore väl ngt - hade jag haft 'medborgarlön' - skulle jag helt klart ej ha arbetat på kontor alla de 20 år jag arbetade som kontorsslav - underordnad sådan - ej heller skulle jag i 16 år ha arbetat/slitit som spårvagnsförare - med allt vad det krävde av mej... jag skulle då mycket hellre ha velat ägna mej åt 'kultur' - 'förverkliga mej själv' som det så fint hetta på 70-talet - och även om medborgarlönen endast var så stor så det hjälpligt gick att överleva på den så skulle jag helt klart välja det alternativet framför att vara en slav...

Marianne Johansson sa...

'hette' i st f 'hetta'...